Komend schooljaar gaan studenten weer 5 keer per week naar school

Minister Henry Ori van Onderwijs, Wetenschap & Cultuur heeft de afgelopen periode verschillende afdelingen van het ministerie heeft bezocht.

Ori heeft een stuurgroep ingesteld om de vernieuwing van het onderwijs te coordineren. Hierna zal er een campagne gevoerd worden om de samenleving te informeren over wat de venieuwing precies inhoudt, omdat het verkeerd begrepen is.

Vanwege covid gingen kinderen om de ene dag naar school. In het nieuwe schooljaar zal het uitgangspunt weer zijn dat kinderen wederom 5 keer per week naar school gaan.

..