Koers loslaten, is een must

(Ingezonden)Vast staat dat de economie geordend en gezond gemaakt moet worden en dat kan niet gebeuren met een kunstmatige koers. Vraag en aanbod liggen aan de basis van het tot stand komen van elke wisselkoers. Wanneer er veel vraag is naar een bepaalde valuta -in dit geval is het de US-dollar-, dan zal de waarde ervan stijgen met als gevolg dat de wisselkoers van de US-dollar ten opzichte van andere valuta ook stijgt.Wanneer men praat over de koers vasthouden door de Centrale Bank van Suriname (CBvS) betekent het dat er genoeg reserves zijn om een vaste wisselkoers te handhaven. Intussen is het ook geen geheim meer dat de vorige regering aan de reserve is gegaan. Desondanks is er nog altijd vertrouwen in de moederbank en die voert goed en sterk beleid uit. Kijk maar naar de inspanning die gepleegd wordt om te zorgen dat er een stabiele wisselkoers komt. Het zeer betreurenswaardig dat gewezen DNA-lid tevens economiedocent op een middelbare school, Amzad Abdoel, stelt dat door manipulatie de kapitaalkrachtigen altijd de koers kunnen beïnvloeden. De CBvS heeft duidelijk uitgelegd dat aan de hand van de transactievolumes en de koersnoteringen van de algemene banken en wisselkantoren, de gewogen gemiddelde aan- en verkoopkoers worden berekend. Niet de wisselkoers, maar de basisgeldhoeveelheid als beleidsvariabele zal voor de beheersing van inflatie van toepassing zijn.Abdoel moet geen paniek zaaien en niet met suggestieve zaken komen. Hij staat bekend als iemand die zogenaamd economische analyses doet, maar kon tijdens de afgelopen 10 jaren, samen met zijn regering de economie niet gezond maken. Integendeel hebben ze een verziekte en kapotte economie achtergelaten. Hij maakt de mensen onnodig bang door te suggereren dat de tarieven van nutsvoorzieningen omhooggaan. De regering zal altijd de nutsvoorziening subsidiëren, zodat het betaalbaar blijft voor het volk. Het zijn basisbehoeftes die te allen tijde beschikbaar gesteld moeten worden.  Wat we zeker niet uit het oog moeten verliezen is dat Suriname een grote importbasis heeft; zowel in de consumptie- als productiesfeer. Daardoor werkt de wisselkoers vrijwel direct door op de prijzen. Elke schommeling heeft impact erop. De lokale productie voorziet slechts in een derde deel van de behoefte van Suriname. Twee derde deel van de behoefte – US$ 300 miljoen per jaar – wordt geïmporteerd. We hebben nog altijd te maken met een zeer kleine deviezenverdienbasis. De inkomsten uit de export van agrarische producten te weten vis, groente en fruit, bedragen nog geen US$ 100 miljoen. Dit heeft de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij het parlement vorig jaar december voorgehouden. Met betrekking tot dit aspect verwijs ik naar de uitleg van econoom, Karel Eckhorst. Er is relatief veel valuta nodig om de economie draaiende te houden voor consumptie en productie. En aan de andere kant is de economie niet in staat voldoende deviezen terug te verdienen, waardoor er een enorm verschil ontstaat in het voorradig zijn van deze deviezen. Deze kloof wordt groter wanneer een land ook nog te kampen krijgt met dalende prijzen voor het kleine assortiment aan exportgoederen die geld opbrengen, met name goud, olie en bauxiet. Deze dalingen die dan ontstaan, zijn meteen merkbaar in de economie.De realiteit is dat we te maken hebben met een monetaire instabiliteit die heerst op de valutamarkt. Dit heeft niet alleen vervelende gevolgen voor iedere burger, maar ook voor het bedrijfsleven. Eenieder is erbij gebaad om een stabiele wisselkoers te hebben, zodat de burgers en bedrijven vooruit kunnen plannen. Een stabiele wisselkoers zorgt voor waardevastheid. Men kan het inkomen en de uitgaven vooruit plannen in zowel gezin- als in bedrijfsverband.Als we kijken naar de eerste dag dat de koers is losgelaten, dan merken we juist dat de koers stabiel blijft en zelfs een lichte daling vertoont. Rond 11.00 uur was de aankoopkoers voor de dag SRD 20,862 voor een Amerikaanse dollar. De verkoopkoers is SRD 20,996 voor de Amerikaanse dollar. De nieuwe wisselkoers die per 12.30 uur gold, toonde een lichte daling; SRD 20,845 (aankoop) om SRD 20,976 (verkoop) voor de dollar. De koers van 15.00 uur was gesteld op SRD 20,752 (aankoop) om SRD 20,961 (verkoop) voor de dollar.De CBvS is bezig SRD af te romen om de wisselkoers verder te stabiliseren. Er is ook een termijndeposito aangeboden van 3 maanden, met als 20% rente op jaarbasis. Meneer Abdoel, blijf geloven in jouw eigen fabels. We begrijpen dat je graag op de stoel van de regering wilt zitten, helaas lust het volk je niet en dat hebben we op 25 mei 2020 gezien. A regering o set’ en en daar twijfelen we niet aan. “Time will tell”, geduld is een schone zaak mijn vriend.Assembleelid Chanrui Wang (VHP) …………


Lees verder