Koelcontainers voor opbaren coronadoden

06/06/2021 23:03

-
Ivan Cairo


: Wikimedia
 

PARAMARIBO –
Door het toenemend aantal doden als gevolg van het Covid-19-virus is het mortuarium van het Wanica Streekziekenhuis volgeraakt. Zodanig dat er twee koelcontainers op het terrein zijn geplaatst om lijken op te baren. Minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, zegt desgevraagd dat er zaterdag in het mortuarium van voornoemd ziekenhuis inclusief een koelcontainer 47 lichamen van aan het longvirus overleden personen lagen opgebaard. De bewindsman voegt eraan toe dat er vrijdag tien uitvaarten waren voor personen die aan de gevolgen van de infectieziekte zijn bezweken. Het gaat om de ontzielde lichamen van personen die al geruime tijd in het mortuarium lagen.

Om te voorkomen dat lijken te lang blijven liggen en plek
innemen worden nabestaanden van overledenen opgeroepen onmiddellijk
met de voorbereiding van de begrafenis of crematie te beginnen
zodra ze hebben vernomen dat hun familielid is overleden. “Anders
gaan we chaotische toestanden hier krijgen waarbij we de lichamen
dus niet op een waardige wijze gaan kunnen opbaren”, vreest de
minister. Volgens het tot dusver gehanteerde protocol worden de
lichamen van coronadoden pas na vier tot vijf dagen aan
nabestaanden afgestaan omdat gedurende die periode het lijk nog
zeer besmettelijk is en ook niet door afleggers aangeraakt mag
worden.

Mocht het aantal sterfgevallen de komende periode toenemen en de
mortuariumcapaciteit verder onder druk komen zullen lijken na
afstemming met de procureur-generaal misschien al na drie dagen
worden afgestaan aan nabestaanden, zegt Ramadhin. Families die
problemen hebben de kosten die gepaard met het opbaren van lijken
en de uitvaart te betalen kunnen zich wenden tot de ziekenhuizen
en/of het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting voor
ondersteuning. Na onderzoek van de sociaal-economische situatie van
de nabestaanden zal altijd een steentje worden bijgedragen, meent
de minister. De minister is bijzonder ingenomen met de massale
opkomst het afgelopen weekeinde bij de coronapriklokaties.

Nadat president Chandrikapersad Santokhi donderdag in het
parlement aankondigde dat nu iedereen vanaf 18 jaar zich mag
aanmelden om gevaccineerd te worden tegen Covid-19 hebben duizenden
mensen zich bij de verschillende priklokaties aangemeld de
afgelopen drie dagen. “Het is een reactie op de toename van
gevallen. Iedereen ziet wat Covid-19 doet, dus we gaan ons massaal
moeten beschermen tegen Covid”, zegt de bewindsman. Hij verwijst
naar de Nederlandse Antillen, VS en Israël en andere landen waar
dat ook is gebeurd. In Israël alleen zijn ruim 300 miljoen doses
vaccin toegediend.

Hoewel de massale toeloop een grote uitdaging was wat betreft
handhaving van de orde is de prikcampagne na wat schoonheidsfoutjes
in de ochtenduren daarna vlot verlopen. Nu wordt nagegaan of in het
vervolg niet met een bepaald nummersysteem moet worden of dat
personen die in hun auto kunnen zitten en wachten om het contact
met anderen en kans op een eventuele besmetting te minimaliseren.
Ramadhin hoopt dat indien de trend van massale aanmelding aanhoudt
binnen tweeëneenhalve maand het gros van de Surinaamse bevolking
zal zijn gevaccineerd. Momenteel is er nog steeds een gelimiteerd
hoeveelheid vaccins en de verwachting is dat de voorraad deze week
wordt aangevuld met de aanvoer van ongeveer 40.000 doses
AstraZeneca-vaccin uit Nederland.

Uit China moet een deze dagen ook een partij van 100.000 doses
Sinopharm binnenkomen. “We proberen momenteel zoveel mogelijk te
prikken zonder te limiteren”. In verband met de talrijke
aanmeldingen waarschuwt de minister dat personen die klachten
hebben die passen bij Covid-19 zich niet moeten laten vaccineren.
Zij dienen eerlijk aan te geven dat ze symptomen hebben en dus
eerst geswabt moeten worden. Wie symptomen van de ziekte vertoont
en zich laat vaccineren loopt een enorm groot risico ernstig ziek
te worden met risico op doodgaan. “Ook al heb je een gewone griep
mag je niet vaccineren. Je weerstand is dan down en ga je
daarbovenop nog extra belasting zetten voor je immuunsysteem”,
waarschuwt minister Ramadhin.


 
Tweet 

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname