Klacht over behandeling door huisarts

Naomi Hoever (journalist) is niet te spreken over de behandeling die zij heeft gekregen bij de polikliniek van huisarts Jane Harkisoen bij het ophalen van een verwijsbrief voor haar kind dat plotseling ziek is geworden. Zij vindt dat ze incorrect is behandeld. Hoever geeft aan dat ze op 10 tot 15 meter afstand stond en niet in het gebouw is gegaan. Zij zag de assistent van de arts en legde van een afstand uit waarvoor ze is gekomen. Zij had eerder gebeld voor een garantiebrief die klaar moest liggen. De assistent vroeg waar haar mondkap was. “Ik zei ik ben de garantiebrief komen ophalen want me kind is ernstig ziek. Ze hield de brief in haar hand. Vervolgens ging ze naar de arts. Die arts kwam op hoge poten naar buiten met de woorden dat ik mij als een idioot gedraag. Ik zei haar toen ‘u moet niet zo tot me praten’. Vervolgens zei ze kande yu ne verstan Nederlands yu mus wer’ wan mondkap noso yo besmet mi da mi abi fu ontsmet a her’ gebouw. Ik zei ik sta niet eens in uw gebouw. Toen zei ze: Mi o pot a garantiebrief gi yu tap a wagi da yu kan tekin drape.” Hoever heeft de arts gezegd dat zij de garantiebrief kan houden. Zij is toen naar een andere arts aan de Latourweg gegaan met de bedoeling haar kinderen direct daar in te schrijven. “Van deze arts heb ik een garantiebrief kunnen krijgen. De arts vond het vreselijk dat haar collega mij zo heeft aangesproken. Ik heb toen de voorzitter van de Vereniging van Medici in Suriname opgebeld en alles voorgelegd. Hij zei dat ik een klacht kan indienen bij het Tuchtcollege met een kopie naar het ministerie van Volksgezondheid en de vereniging. 
“Er is een nieuwe regel die we hebben en dat is wie dan ook op de poli komt, al is het voor de deur van de poli, vragen wij ter bescherming van onszelf en van alle andere patiënten dat iedereen verplicht een mondkap moet opdoen,” zegt Harkisoen om een reactie gevraagd aan Starnieuws. “De mevrouw heeft geweigerd dit aan te doen en begon te gillen, zonder een mondkap op.  Er komt dan van alles in de ruimte”, stelt de arts, die vertelt dat de patiënt stond voor de ingang van het balkon van de poli waar haar patiënten zich verzamelen. 

Harkisoen geeft aan dat ze in haar kamer was en hoorde dat iemand buiten tegen de zuster tekeerging, en daarom is opgestaan uit haar spreekkamer om te kijken wat er gebeurde. Ze bevestigt dat ze de patiënt met stemverheffing van repliek heeft gediend. Hariksoen geeft aan dat het aanhebben van mond- en neusbedekking voor iedereen geldt.  Als reactie op “je weet niet wie ik ben” heeft Harkisoen aangegeven dat zelfs de president van het land voor een bezoek aan haar polikliniek een mondkap op moet, en dat dit haar dus niet uitmaakt. Ze legt uit dat dit ook bij ingang aangegeven is. “Je gaat niet voor iets naar mij toekomen en met Covid naar huis gaan,” is haar standpunt. De arts voert aan dat ze voor het afgeven voor een verwijsbrief een gesprek met de patiënt voert en dit niet zonder mondkap op kan.

De arts heeft de patiënt aangegeven dat ze een klacht mocht indienen bij de verzekeringsmaatschappij. Er is ook meteen met de verzekering teruggekoppeld en aanbevolen dat indien deze patiënt zich wil uitschrijven dat dit gehonoreerd mag worden. Harkisoen stelt zich op het standpunt dat ze zo niet met iemand kan werken. 
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com