KKF wil spoedoverleg over obstakels financieel verkeer

Het bedrijfsleven wordt enige tijd geconfronteerd met ernstige stremmingen en obstakels in het financieel verkeer die niet meer te dragen zijn. Ondernemers zijn in de afgelopen periode onaangenaam verrast met nieuwe regels voor het doen van transacties via de banken. Dit, zonder dat hierover vooraf afstemming is gepleegd met de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF). Dit schrijft KKF aan de Surinaamse Bankiersvereniging. Voorzitter Jayant Padarath zegt aan Starnieuws dat er een spoedoverleg is gevraagd om deze kwestie te bespreken. 

Door de diverse Covid-19 afwerende maatregelen van de bankinstellingen, die onvoldoende naar de cliënten werden gecommuniceerd, is het doen van bankzaken op de voor hen bekende wijze geheel ontwricht. Bovendien hebben de bankinstellingen per 1 augustus 2020 het gebruik van cheques afgeschaft  waardoor er een onwerkbare en chaotische situatie is ontstaan die niet te handhaven is. De klachten zijn gedeponeerd bij de banken. Bij sommige bankinstellingen zijn diverse transactie- en andere bankkosten ingevoerd en/of verhoogd zonder stil te staan bij de impact hiervan op het totale bedrijfsleven. Tussen januari en mei is de effectieve US-dollar koers van SRD 8.65 verhoogd naar SRD 10.40. 

De ernstige drempels welke als gevolg van de Covid-19 maatregelen zijn getroffen door de banken, w.o. inkorten van de openingstijden, de afschaffing van afterhours banking (middag- vooravond en des zaterdags kunnen bankieren) verhinderen de stortingen en/of de opnamen van chartaal geld. Ondernemers en/of hun personeel verliezen kostbare werkuren om de gang naar de banken te doen en de lange rijen te moeten volgen voor het doen van afstortingen e/o opnamen.

Het opleggen van opname limieten door de banken dan wel het niet beschikbaar zijn van voldoende chartaal geld waardoor de eigen tegoeden van de ondernemer niet of nauwelijks kunnen worden opgenomen, wat zeer ontmoedigend werkt om gelden dan af te storten op de bedrijfsrekeningen. Het zo gepromote digitaal betalingsverkeer is niet toegankelijk voor een aanzienlijk deel van de cliënten. Bij de opname en elektronische overmaking is er een limiet die verschilt bij de diverse bankinstellingen. Om hiervoor een alternatief te kunnen hebben, moeten ondernemers over voldoende cash kunnen beschikken.

Als gevolg van deze knelpunten is volgens de KKF een welig tierende ‘parallel banking circuit’ ontstaan welke de bedrijven die wel dagelijks contante geldmiddelen verkrijgen (o.a. pompstations, distributeurs, groothandels) deze tegen een provisie-toeslag omruilen met bedrijven voor wie de beschikking over contanten een dringende noodzaak is. Met name de agro-industrie, de goud-hout- en vishandel, de geldwisselkantoren, de transportsector zijn er dringend bij gebaat om contant tal van transacties af te handelen.
Bij deze omruil van Surinaams geld worden provisiekosten tussen een ½ en 2 ½ % in rekening gebracht. Gedreven in een ‘survival mode’’ om het eigen bedrijf staande te houden worden ondernemers nog meer in een hoek gedrukt, gefrustreerd en tal van KMO’s zullen de Covid-19 en bancaire crises waarschijnlijk niet overleven. Dit zal zijn terugslag hebben op ons geheel financieel systeem en ook de bancaire sector zal er niet zonder kleerscheuren vanaf komen.

De zo door de banken gepromote mobiele banking, internetbanking en ook het POS- betalingsverkeer vertonen vaker ernstige tekortkomingen w.o. onderhoudswerkzaamheden van de systemen, verminderde toegang wegens congestie in het internetverkeer, acuut optredende storingen, defecte of niet aanwezige POS-apparaten in winkels of bedrijven.
Het niet tijdig aanvullen, de ontmanteling en/ of buitenwerkingstelling van de ATM’s veroorzaken ernstig ongerief en een latente dreiging voor de Volksgezondheid. De zo aangeprezen E-Wallets haperen vaker, vertonen tal van kinderziektes en een groot deel van de markt is nog niet in staat optimaal gebruik te maken van deze nieuwe betaalopties.
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com