Kinderen stichting Bont en Blauw brengen zingende kerstboodschap

26/12/2020 10:10 – Audry Wajwakana

 
PARAMARIBO – Net vóór de strenge Covid-19-maatregelen werden aangekondigd, besloot de leiding van stichting Bont en Blauw enkele kinderen bij elkaar te brengen om een zingende kerstboodschap of kerstwens aan leeftijdsgenoten te brengen. Hiervan zijn filmopnames gemaakt, waardoor de liederen via sociale media en YouTube met de wereld worden gedeeld.
Aangezien de jaarlijkse activiteiten met de kinderen, jongeren en senioren niet doorgaan vanwege de Covid-19-pandemie, werd besloten om kerstboodschappen middels de kinderen van de stichting over te brengen. Omdat er geen vast zangkoor is, werd eerst aan een paar leden gevraagd wie mee wilde doen. Daarna is Mavis Noordwijk bereid gevonden om de liederen met de kinderen in te studeren. De video-opnames zijn op verschillende plaatsen gemaakt. Behalve op het Onafhankelijkheidsplein is er thuis bij Noordwijk en in de Sint Alfonsiuskerk gefilmd.
De belangrijkste boodschap die volgens stichtingsvoorzitter Lydia Nok moet worden nageleefd is om liefde voor elkaar te hebben. “Als je lief voor elkaar bent, komt de rest vanzelf”, zegt ze in gesprek met de Ware Tijd. Het bestuur is de mening toegedaan dat er uit elke ongewenste situatie iets positiefs valt te halen. “Covid-19 leert ons dat we als gezin, dichter bij elkaar moeten komen. Als mens kijken we naar de maatschappelijke dingen om te overleven, maar als je als gezin sterk staat, dan kun je elke maatschappelijke uitdaging aan”, stelt Nok.
De stichting is een sociaal-maatschappelijke organisatie, die verschillende activiteiten organiseert, waarin het gezin centraal staat. Bont en Blauw, die het motto ‘Samenwerken aan stabiele maatschappelijke ontwikkeling’ hanteert, bestaat formeel sinds 2007. “Wij zijn een bonte verzameling van verschillende organisaties en mensen. We maken geen onderscheid in onder meer rang en geloof, zolang er naar goede doelen wordt gestreefd”, zegt Nok. In de samenleving staat de organisatie ook bekend als ‘Blauwtjies’, afgeleid van Blauwgrond, het ressort waar de eerste activiteiten werden gehouden en waar de stichting is gevestigd.
De stichting bereidt voornamelijk jongeren voor op hun verantwoordelijkheid als ouder. Jaarlijks worden jongeren van de middelbare school getraind in persoonlijk leiderschap, budgetteren, communiceren evenals de ontwikkelingsfase van een kind. In deze Covid-19-periode roept Nok ouders op om meer aandacht aan elkaar te besteden en meer respect voor elkaar te hebben.
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname