Kinderen basisschool krijgen praktische bijscholing

Leerlingen van Latour en Sophia’s Lust zullen praktische bijscholing krijgen. Hiervoor heeft het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in samenwerking met Stichting Probitas het Streaming Saturdays project voor de vergroting van de bewustwording van Be-Streaming onder de lokale gemeenschappen ingevoerd.
Be-Streaming is onderdeel van de vernieuwingen binnen het basisonderwijs. Bij het project zullen 360 leerlingen van het basisonderwijs praktische bijscholing krijgen. Er is gekozen voor de leerlingen van Latour en Sophia’s Lust, omdat de levensstandaarden van de kinderen in die buurten lager zijn dan de rest van Paramaribo.
Bovendien zouden de leerlingen ook weinig toegang hebben tot internet, missen het afstandsonderwijs en raken dus hierdoor achter. Het ministerie probeert met dit project het afstandsonderwijs naar hen toe te brengen en zo de ontstane kloof weg te werken.
De leerlingen zijn praktisch bezig en doen kennis op door proeven te doen, tastbaar materiaal te gebruiken, zelf na te denken, onderzoek te doen en probleempjes op te lossen. OS Mastklimmen 1 was op 31 oktober aan de beurt, terwijl op 14 november het project in Sophia’s Lust wordt uitgevoerd.
De Streaming Saturdays is een spin-off project van de voorheen gehouden Vakantiekampen, die zijn gehouden in Saramacca, Wanica, Paramaribo en Marowijne. De coördinatie van het project ligt in handen van Padhu Sashayer, Kimberly Tjon Poen Gie en de voorzitter van Stichting Probitas John van der Zijden. Het project bestaat uit een train de trainers workshop, leerkrachten bijscholing en een Stem-showcase.
Be-Streaming staat voor Basic Education Science Technology Reading Engineering Arts and Mathematics Improvement of the Next Generation. Het programma is gericht op het duurzaam verbeteren van de kwaliteit van het basisonderwijs.
De integrale benadering van het Be-Streaming-concept moet een nieuwe vorm van leren door doen, teweegbrengen. Stichting Probitas heeft als doel de vergroting van de zelfredzaamheid van burgers in deze digitale tijdperk.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald