Khargi mag voertuig voor € 1.100 per maand leasen

De Surinaamse ambassadeur in Nederland, Radjendre Khargi heeft toestemming gekregen van de Raad van Ministers om een voertuig te leasen voor € 1.100 per maand. De ambassadeur zou onder normale omstandigheden een residentie ter beschikking hebben, ware het niet dat het daartoe beschikbare gebouw, is verkocht door de vorige regering. Op basis hiervan verblijft de ambassadeur in zijn eigen woning en verplaatst zich dagelijks tussen zijn woning, de ambassade en andere noodzakelijke plekken. De realiteit is dat de Surinaamse ambassadeur tot twee keer toe met een defect voertuig langs de weg is komen te staan, meldt de Communicatiedienst Starnieuws. De noodzaak om het 18 jaar oude voertuig te vervangen was dus dringend aanwezig. Het tweede voertuig, een 8 jaar oude bus kan immers moeilijk worden ingezet, om te voorzien in het regulier transport van de ambassadeur. In afwachting op vervanging had ambassadeur Khargi zijn eigen voertuig ingezet, welke nog steeds beschikbaar is voor de ambassade. De juiste procedure is bewandeld door via de Raad van Ministers goedkeuring aan te vragen voor de lease van een voertuig. Het leasebedrag is voor dit voertuig, wordt gemeld in het bericht. Daar de ambassade slechts over één representatief voertuig beschikt, wordt dit ook ingezet voor transport van buitenlandse gasten die in werkverband noodzakelijk moeten worden getransporteerd.