Kenswil: New Surfin NV (internationaal) niet ongebruikelijk

“Men kan kritiek hebben over de communicatie en transparantie rondom de oprichting van New Surfin NV. Echter, op zichzelf zie ik weinig mis met de intentie van oprichting van New Surfin NV, afgezien van enkele schoonheidsfoutjes in de vorm en voorbereiding. In veel landen is het gebruikelijk dat de Staat een zogenoemde ‘Government Investment Company’ inzet voor strategische investeringen in eigen en buitenland. Dit is de mening van fiscaal jurist Siegfried Kenswil.
In het Midden-Oosten heeft Kenswil als fiscaal juridisch adviseur gewerkt voor zulke Government Investment Companies. Denk aan Mudabala van Abu Dabi, Qinvest and Qatar Holding in Qatar en Dubai Investment Company van Dubai. Zulke investeringsvehikels worden opgezet door de Staat om (mede) te investeren in lokale en internationale projecten. Dit gaat vaak gepaard met buitenlandse partners. De aandelen van dit soort investeringsbedrijven zijn dan geheel of gedeeltelijk in handen van de Staat, zegt Kenswil.

Het gebruik van een dergelijk vehikel geeft de Staat een grotere mate van (juridische) flexibiliteit investeringen te plegen in opportune sectoren en projecten al dan niet gezamenlijk met anderen. Een dergelijke overheid-NV is gebonden aan dezelfde wet- en regelgeving als de (buitenlandse) investeerders, tegelijkertijd onderschreven door de Staat. Dit kan investeerders meer (juridische) comfort bieden. “In die zin kun je het vergelijken met Staatsolie die contracten aangaat met buitenlandse oliemaatschappijen voor investeringen offshore. Of de uitvoering richtig zal plaatsvinden is afhankelijk van toepassing van de best practices in Good Governance, maar dat geldt evenzeer voor alle andere Staatsbedrijven.”

Formeel juridisch kunnen er volgens Kenswil geen bezwaren zijn tegen de benoeming van ministers in de raad van commissarissen van een Staatsbedrijf. Of dat vanuit Good Governance een verstandige keuze is, is een andere vraag, stelt hij. “Over de andere mensen benoemd in de NV, kan ik geen uitspraken doen. Dat is het prerogatief van de regering. Daarover kun je het politiek mee eens of oneens zijn. In het huidige politiek klimaat verlangt de samenleving transparantie en heldere communicatie. Wellicht had dat beter aangepakt kunnen worden. De precieze opzet, intentie en voornemens van dit vehikel moet immers nog kenbaar gemaakt worden.”
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com