Kandidaten verkiezing Jeugdraad doen propaganda

De voorbereidingen naar de verkiezing van de Jeugdraad Suriname verlopen vlot. De kandidaten zijn drukdoende met hun eigen propaganda. Bij het zichzelf profileren worden zij begeleid en bijgestaan door de verkiezingscommissie. Zo is er op 20 mei 2023 te Wakapasi een video shoot georganiseerd voor de 62 kandidaten.
Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ), die aanwezig was, heeft de groep succes toegewenst met de propaganda. Hij gaf de jongeren mee dat zij wel meedingen naar een van de 29 plekken in de raad, maar dat zij niet met elkaar wedijveren. Worden zij wel of niet gekozen, hij verwacht dat ze leeftijdgenoten blijven stimuleren om te werken aan hun eigen ontwikkeling.
De verkiezing van de Jeugdraad zal op 1 juni 2023 online geschieden. De informatie over hoe digitaal te stemmen is terug te vinden op de website van de Jeugdraad Suriname, te weten: www.jeugdraad.sr. De kandidaten zijn afkomstig uit alle tien districten van Suriname. De bewindsman heeft hen opgeroepen landelijk jongeren tussen 12 en 25 jaar te mobiliseren om hun stem uit te brengen.