Justitieminister Kenneth Amoksi wil decentralisatie rechtsspraak

15/08/2020 08:04 – Van onze redactie
Minister Kenneth Amoksi heeft vrijdag een ontmoeting gehad met de rechterlijke macht. :  
PARAMARIBO – Justitieminister Kenneth Amoksi is voorstaander van uitbreiding en decentralisatie van de rechtsspraak. Ook zal de regering maatregelen treffen voor versnelling van de behandeling van rechtspraken. De bewindsman deed deze beloften vrijdag bij een kennismakingsbezoek aan het Hof van Justitie (HvJ).
Amoksi was ook vol lof met de vorderingen die het hof gemaakt heeft in zijn bedrijfsvoering en sprak ook zijn waardering uit voor de wijze waarop de rechterlijke macht zich staande heeft gehouden in de afgelopen jaren. “Volgens de minister is het verwachtbaar dat de invulling die nu door de regering wordt gegeven aan de anti-corruptiewet, een zwaardere werkdruk op de rechterlijke macht zal leggen. Hij stelde daarbij dat de regering klaar staat om het instituut te ondersteunen”, meldt de Communicatie unit van het HvJ in een persbericht.
In aanwezigheid van collega rechters en leidinggevenden van de griffie, gaf waarnemend hofpresident Iwan Rasoelbaks een overzicht van de stand van zaken. Hij ging daarbij uitvoerig in op de al op gang gezette verzelfstandiging van de rechterlijke organisatie, en zette hij de condities uiteen voor een optimale rechtsgang. Aan het eind van zijn presentatie, overhandigde Rasoelbaks het beleidsdocument “Speerpunten van beleid van de Rechtspraak 2020-2025, op weg naar efficiëntere rechtspraak” aan de Justitieminister.
Rasoelbaks bedankte Amoksi daarbij voor zijn hoopgevende woorden: “Als staatsmacht met de twee andere staatsmachten helpen we deze natie zich richten naar een opwaartse beweging. Suriname breed! Wij zullen uiteraard in de komende tijd in overlegmomenten met elkaar verder inhoud geven aan de intenties”, aldus de waarnemend hof president.
  Tweet 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname