Justitiële Kinderbescherming wil opheffing achtervolging jeugdigen na detentie

De dienst Justitiële Kinderbescherming (JKB) van het ministerie van Justitie en Politie wil dat de achtervolging van jeugdigen na hun detentie opgeheven wordt. Er moet wetgeving komen. Vanuit het Openbaar Ministerie is men bezig na te gaan hoe te komen tot een oplossing. Dit is een van de knelpunten waarmee jongeren te kampen hebben na hun detentieperiode.
Als deze jongeren documenten aanvragen, zoals de verklaring van goed gedrag, staat er steeds weer, dat zij een vonnis op hun naam hebben staan of wordt aangegeven, dat ze in aanraking zijn gekomen met de justitie. Op deze manier kunnen zij niet aan een baan komen of verder deelnemen in de maatschappij. Na hun gevangenschap moeten ze weer normaal kunnen deelnemen in de samenleving, zegt Saskia Folkerts, waarnemend hoofd van de afdeling Justitiële Kinderbescherming. Er is hierover een presentatie verzorgd in het parlement.
“We proberen zoveel mogelijk te doen, om jeugdigen buiten het gevang te houden, maar wij als JKB kunnen het niet alleen. Er moet beleid gemaakt worden, want dat is er niet voor de verdere begeleiding van deze jongens,” zegt ze. Folkerts merkt op dat er ook een samenwerking moet komen met andere ministeries om te kijken hoe de jeugdigen geholpen kunnen worden.
“Vooral de nazorg, die niet bij wet is vastgelegd en is niet aantrekkelijk. De nazorg is niet iets dat we kunnen aanbieden, waar jongeren een keus kunnen maken afhankelijk van hun interesse. Dat kunnen we niet,” laat Folkerts weten.
Het waarnemend hoofd van de JKB, vindt dat er meer geïnvesteerd moet worden in de jeugd. Zaken moeten vanuit de overheid ook aantrekkelijker worden gemaakt voor de doelgroep. Niet alleen het systeem moet veranderen, maar ook hun thuisfront.
Als het thuisfront te maken heeft met de sociaaleconomische situatie, huisvesting en dubbele banen, dan kunt u zich voorstellen wat er met deze groep gebeurt. De bewustwording moet opgang komen. Deze groep moet bewust gemaakt worden om niet in het gevang te belanden. Als dat gebeurt, dan moet het wel goed komen, haalt Folkerts aan.
De JKB houdt zich bezig met sociaal-maatschappelijke begeleiding van jeugdige jongens en meisjes tussen de twaalf en achttien jaar, die met de politie in aanraking zijn gekomen. Jeugdigen die in Opa Doeli zijn, zijn in voorarrest. Als zij worden gevonnist, dan worden ze overgeplaatst naar de afdeling Jeugd Opvoedingsgesticht Santoboma en dat is binnen het traject van resocialisatie, legt het waarnemend hoofd uit.
Simone Awanna

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald