Justitie en Politie nu belast met ‘Drin Dresi Wakti Siki’

Het ministerie van Justitie en Politie heeft de operatie ‘Drin Dresi Wakti Siki’ per 1 september overgenomen van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV). Directeur Danielle Veira heeft de landelijke operatie overgedragen aan minister Kenneth Amoksi overgedragen. 

Dit project is in april van start gegaan, waarbij het belangrijkste doel is om Covid-19 buiten de landsgrenzen te houden. Op basis van de grondwettelijke verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor de interne veiligheid, zal deze operatie door het Korps Politie Suriname worden geleid. Dat deel van de ’s landsgrenzen berust bij het ministerie van Defensie, meldt het ministerie. 

DNV zal in de tussentijd de ervaring met de politie delen, zodat de uitvoering steeds verbeterd wordt. Er zal worden nagegaan als de controleposten die eerder werden gehanteerd, gehandhaafd blijven. De controleposten zijn neergezet om de uitwijkposten te kunnen beheersen en persoonsbewegingen te traceren. Alle relevante actoren zullen betrokken worden om de voortgang van de operatie aan te scherpen. 

Veira heeft tijdens de overdracht gepleit voor een betere relatie tussen de ministeries Defensie en Justitie & Politie. Zij ziet graag dat de aanpak van de operatie gedecentraliseerd wordt. Volgens Amoksi gaat het om een goede aanpak van zaken en er zal sowieso gebruik worden gemaakt van de expertise van Veira en het team dat ermee belast was. 
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com