Juspol minister Amoksi doet kickoff motivatiegesprek

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft zoals eerder aangekondigd in de media de kickoff van de motivatiegesprekken met de politie gedaan. De kickoff was op donderdag 1 april met de politiecommandanten van de verschillende diensten van het Korps Politie Suriname. Het doel is  om te komen tot een effectievere aanpak van de crimininaleitsbestrijding. De directeur Operationele diensten, Olton Helstone, korpschef Roberto Prade en beleidsviseur Udo Karg zaten ook aan bij deze meeting.
De bewindsman heeft de commandanten van onder andere de Digitale Recherche, het Arrestatie Team (AT), het Regiobijstandsteam (RBT), de Kapitale Delicten en de Inlichtingendienst gemotiveerd om met nieuwe strategieen te komen om zodoende de verschillende vormen van misdrijven die zich de afgelopen dagen binnen de samenleving hebben voorgedaan, aan te pakken. Er zijn ook modellen besproken om zodanig op te treden dat zaken voorkomen kunnen worden. De justitieminister heeft getracht de leidinggevenden in een actiestand te krijgen om een betere bijdrage te leveren aan de bestrijding van de criminaliteit. Er was een goede interactie tussen de minister en de commandanten.
Tijdens dit onderhoud is er ook gekeken naar de capaciteitsversterking van de politie en de internationale samenwerking met bevriende naties. Het opvoeren van de surveillance in de diverse woonwijken en in de binnenstad is ook aan de orde gekomen. De minister vraagt de commandanten er op toe te zien dat de politie in de ressorten preventief te werk gaan en zich dus op straat laten zien. Minister Amoksi zal de komende dagen ook moitivatiegesprekken voeren met de overige leden van het Korps Politie Suriname. Aan de samenlevimng wordt gevraagd alle informatie die kunnen leiden tot opheldering in de reeds gepleegde strafbare feiten aan de politie door te spelen…[+] ………… (ToS)

Lees verder

Bron: Times Of Suriname