Juspol gaat hard optreden tegen ‘ordeverstoorders’

Het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) gaat hard optreden tegen ‘ordeverstoorders’ die zonder toestemming of vergunning protestacties voeren. Voor het voeren van een protestactie is toestemming of een vergunning van de daartoe bevoegde instantie nodig.
Personen of organisaties die de wettelijke bepalingen overtreden, worden er op geattendeerd dit niet te doen. Er zal zonder aanzien des persoon hard worden opgetreden, meldt het ministerie in een persbericht.
Juspol zal het niet toelaten dat de rust en orde in de samenleving verstoord worden. De wereld verkeert thans in een situatie waarbij regeringen alles in het werk stellen om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan. Zo ook in Suriname.
De burgerij wordt erop gewezen dat zij de aangekondigde maatregelen door de Surinaamse regering serieus in acht nemen. Samenscholingen van grote groepen mensen zullen niet getolereerd worden. Personen of organisaties dienen conform de wettelijke bepalingen hun activiteiten te ontplooien. Geen enkele vorm van illegaliteit zal worden toegestaan. De politie en andere veiligheidsdiensten zullen waar nodig worden ingezet om de rust en orde te handhaven.
Zaterdag ging een groep van meer dan honderd demonstranten naar De Nationale Assemblee om haar misnoegen kenbaar te maken over het beleid van de regering-Santokhi. De actie werd georganiseerd door activist Sibrano Piqué. Er was geen vergunning verleend voor deze protestactie. Piqué bevestigde dit tegenover de pers. Hij zei begrepen te hebben dat er geen vergunning zou worden verleend vanwege COVID-19, maar hij besloot toch om met inachtneming van de geldige protocollen actie te voeren.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald