Juridisch Team ingesteld voor IS4H om privacy van gezondheidsgegevens te waarborgen

Op het ministerie van Volksgezondheid is een Juridisch Team geïnstalleerd voor IS4H (Information Systems for Health) met als doel de privacy van gezondheidsgegevens te waarborgen. IS4H is een mechanisme dat interoperabele systemen met open gegevens beheert, afkomstig van verschillende bronnen en op ethische wijze wordt gebruikt via effectieve informatie- en communicatietechnologie tools om strategische informatie te genereren ter bevordering van de Volksgezondheid.
De departementsleiding heeft besloten om door middel van dit team een wet op te stellen voor de privacy van gezondheidsgegevens. Het team zal maandelijks rapporteren aan de minister van Volksgezondheid om de voortgang van dit belangrijke onderwerp te waarborgen.
Het Juridisch Team bestaat uit: voorzitter Minouche Bromet en de leden Muriel Poepon, Maitrie Chotoe, Felicia File en Ingrid Jardim. Samen zullen zij zich inzetten om de juridische aspecten rondom de privacy van gezondheidsgegevens te onderzoeken en passende maatregelen te treffen om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te waarborgen.