Juliette Sylvia Juliette Sylvia Eendragt – Klinkenburg (86) Paramaribo 7-11-2020

Amsterdam 11 november 2020
En ?Jezus? riep met luide stem: ‘Vader, in uw handen leg ik mijn geest.’ Toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit. Lucas 23:46
We zijn onze dierbare moeder en oma verloren. Je was er voor ons, iedere dag.Onze troost is dat je voor eeuwig rusten mag.
Bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde en warmte die zij ons heeft gegeven en alles wat ze voor ons heeft betekend maken wij bekend dat onze moeder en oma op zaterdag 7 november jl., kalm en zacht is heengegaan,
Juliette Sylvia Eendragt – Klinkenburg, geboren Valdink op 2 mei 1934 te Paramaribo, en weduwe van Marius Richenel Eendragt.                                     Namens Marlies Eendragt en (klein)kinderen. 
De Singi Neti is op zondag 15 november a.s. van 18:00 uur tot 20:00 uur aan de Columbiastraat nr. 11 te de Benniesproject (Kwatta). 
De uitvaart vindt plaats op maandag 16 november te Marius Rust.                      Gelegenheid tot afscheid nemen op 16 november aan huis aan de Columbiastraat nr 11 van 12:00 uur tot 13:00 uur.
Te Marius Rust is er tevens gelegenheid tot afscheid nemen tussen 13:30 uur en 14:00 uur, waarna de rouwdienst van 14:00 uur tot 15:00 uur plaatsvindt,                           gevolgd door de ter aardebestelling.
Gelieve bij zowel de Singi Neti, het afscheid nemen en de uitvaartdienst,alle Covid-19 maatregelen in acht te nemen.
Verzoeke geen rouwbeklag aan huis.
+++++++++++++++++++++++++++++++

Juliette Sylvia Juliette Sylvia Eendragt – Klinkenburg
overleden Paramaribo 7-11-2020
Begraafplaats/crematoriumMarius RustParamaribo

Namens de nabestaanden:Marlies Eendragt en (klein)kinderen

………… (Beri)

Lees verder

Bron: Beri.nl