Juliette Georgine Leefstand– Mazel (66) Paramaribo 1-11-2020

Rotterdam 4 november 2020
Laat u niet overwinnen door het kwade, 
maar overwin het kwade door het goede.
Rom: 12:21. 

Juliette Georgine Leefstand– Mazel
geboren Paramaribo 28-6-1954overleden Paramaribo 1-11-2020

Hierbij maken wij bekend dat vrijplotseling van ons is heen gegaan 
Mijn lieve vrouw,  onze dierbaren moeder en allerliefste oma
Juliette Georgine Leefstand– Mazel
Man:  Leo Leefstand
Zoon: Marchano  Leefstand.
Dochter : Marcha Leefstand  en  kinderen 
Dochter : Jasintha Leefstand en kind.
Zij heeft gewerkt als Vroedvrouw in het AZP,  en daarna 
tot haar Pensionering in S,Lands Hospitaal. 
SRIBI SWITIE NA JOE MASRA SEY.
De uitvaart wordt nader bekend gemaakt 

Namens de nabestaanden:Familie Leefstand/ Mazel

………… (Beri)

Lees verder

Bron: Beri.nl