Jules Adriaan Babel (84) Paramaribo, Suriname 9-8-2020

Delft 11 augustus 2020
OnverwoestbaarJuicht de Here, gij ganse aarde,dient de Here met vreugde,komt voor zijn aangezicht met gejubel.Erkent, dat de Here God is;Hij heeft ons gemaakt, en Hem behoren wij toe,zijn volk, de schapen die Hij weidt.Gaat met een loflied zijn poorten binnen,zijn voorhoven met lofgezang,looft Hem, prijst zijn naam;want de Here is goed,zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid,en zijn trouw tot in verre geslachten.
Psalm 100:1-5

In iedere traan van verdriet glinstert een mooie herinnering.

Met diepe verslagenheid maken wij bekend dat op 9 augustus 2020, plotseling van ons is heengegaan onze vader, grootvader en overgrootvader Jules Adriaan Babel (weduwnaar van wijlen Lydia Babel-Brand Flu), in de gezegende leeftijd van 84 jaar.

Jules Adriaan Babel
geboren 5-8-1936overleden Paramaribo, Suriname 9-8-2020
Begraafplaats/crematoriumHodie Mihi Cras TibiParamaribo

Dit bericht is geplaatst namens:
Cecil Elsau †Juliaan Brand FluFernando MonsantoYvonne MonsantoMilton BabelNorine BabelDennis BabelMarion BabelElvis BabelGeorge BabelClaudette BabelZamora PengelAllen met hun gezin
Bijzonderheden omtrent de uitvaart, die op zaterdag 15 augustus 2020 zal plaatsvinden, zullen nog nader bekend worden gemaakt. De begrafenis vindt plaats met inachtneming van de Covid regels.

Namens de nabestaanden:Fam. Babel

………… (Beri)

Lees verder

Bron: Beri.nl