Jubilarissen KPS gehuldigd voor 35 en 40 dienstjaren

Het Korps Politie Suriname (KPS) heeft op 26 maart politiefunctionarissen en burgerpersoneel, met 35 en 40 dienstjaren, die een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan het realiseren van het uitgestippelde beleid bij het KPS in de bloemen gezet. Er zijn 61 jubilarissen gehuldigd.
De voorzitter van de Surinaamse Politiebond (SPB) tevens interim-voorzitter burgerpersoneel, hoofdinspecteur Raoul Hellings, heeft gesproken over de ontevredenheid van het personeel, de bejegening en behandeling die zij in de afgelopen periode hebben gekregen. Hellings heeft verder ook gesproken over de waardering van het personeel gesproken.
Hij heeft een beroep gedaan op korpschef, Roberto Prade, dat deze huldiging van de jubilarissen een aanzet is tot structurele waardering van het personeel. De bondsvoorzitter maakte van de gelegenheid gebruik om de minister van Justitie en Politie (Juspol), Kenneth Amoksi, te vragen de bond van het burgerpersoneel uit te nodigen voor het verwezenlijken van zaken waar zij recht op hebben.
Niet alleen de bondsvoorzitter, maar ook de minister en de korpschef hebben aangegeven, dat zowel de politiefunctionarissen als het burgerpersoneel belangrijk zijn in de organisatie. De korpschef beaamde ook het verschil tussen het burgerpersoneel en de politieambtenaren. Zowel korpschef Prade als minister Amoksi zijn ingegaan op de belangrijke rol, die het burgerpersoneel binnen de politieorganisatie vervult.
De korpschef vindt dat er nu serieus gekeken wordt naar de waardering van deze groep. Ook kijkt hij uit naar de uitnodiging van de minister om de laatste jaren, die deze jubilarissen nog hebben zo goed mogelijk voor ze te maken.
“Het personeelsbeleid bij het ministerie van Justitie en Politie richt zich niet alleen op de prestatie van medewerkers, maar ook op het belonen en waarderen van medewerkers. U verdient bijzondere erkenning voor de geleverde bijdrage,” sprak minister Amoksi de jubilarissen toe.
Een minder prettige ontwikkeling voor de minister was om te vernemen dat mensen ongeveer veertien jaar niet zijn bevorderd. De bewindsman heeft aangegeven, dat hij uitkijkt naar de voordrachten vanuit het korps, zodat dit alles kan worden geformaliseerd.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald