Juanito Eijk benoemd tot onderdirecteur Binnenlandse Zaken

Juanito Eijk is op voordracht van Pertjajah Luhur benoemd tot Onderdirecteur Administratieve Diensten (ODAD) van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij was gekandideerd op plek no 17 in Paramaribo, maar de partij behaalde geen zetels in dit kiesdistrict. Eijk zegt in gesprek met Starnieuws dat hij de job heeft geaccepteerd, omdat hij de uitdaging aangaat. Hij heeft tijdens de verkiezingscampagne beloofd te zullen werken aan de opbouw van het land. Nu krijgt hij de kans daartoe. 

Eijk heeft negatieve commentaren op social media gelezen over zijn benoeming, maar mensen weten niet hoe de vork in de steel zit. Hij maakt zich daarom ook niet druk om allerlei commentaren. Eijk zegt dat hij tien jaar in de ambtenarij zit. Hij was inderdaad geplaatst op de kopieerafdeling van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), omdat geweigerd is om de job te geven waarvoor hij belangstelling had. 

“Ik heb mij jaren ingezet voor de media en wilde ook bij de voorlichting, maar die job kreeg ik niet. Het heeft een geschiedenis dat ik geplaatst ben op de kopieerafdeling”. Eijk was onder andere ook belast met Perjajah TV. Hij zegt genoeg ondersteuning te hebben en hij heeft gewerkt onder de ODAD van LVV. Hij zegt het werk van dichtbij te hebben meegemaakt. Hij weet zeker dat hij in staat is om een goede job te doen. “Als dat niet het geval was, zou ik de baan niet hebben aangenomen”. 

Onder ODAD vallen vijf afdelingen: huishoud-afdeling, transport, beveiliging, typekamer, technische dienst & gebouwen. Hij heeft ook genoeg mensen die hem de ondersteuning geven voor de job. Eijk zegt dat hij zich zal inzetten om het land verder te helpen ontwikkelen. 
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com