Journalisten hekelen inrichting regeringspersconferenties

Journalisten en medewerkers van verschillende mediahuizen, gebundeld in het Media Collectief, hebben vandaag een protestbrief overhandigd aan president Chan Santokhi. Ze zijn niet tevreden over de wijze hoe regeringsperconferenties worden ingericht. Vertegenwoordigers van het Media Collectief zijn momenteel op het Kabinet van de President. Er volgt nu een gesprek met president Santokhi.
Het Media Collectief ziet graag een andere inrichting van de regeringspersconferenties. “Lange inleidingen, beknotting bij het stellen van vragen, geen antwoord geven op vragen en het draaien om de hete brei heen, moeten tot het verleden gaan behoren”, schrijven de journalisten in de protestbrief aan de president.
Er moet afgestapt worden van lange inleidingen zodat er meer ruimte is voor het stellen van vragen. De journalisten willen ook dat de ministers meer beschikbaar zijn voor het verschaffen van informatie. Er wordt niet onmiddellijk antwoord gegeven op vragen. Er gaat eerst een hele vragenronde vooraf aan de beantwoording, stelt het Media Collectief.
Journalisten en mediawerkers ondertekenen massaal de protestbrief die gericht is aan president Santokhi. Foto: Suriname Herald
De journalisten beklagen zich hierover en stellen een ‘vraag- en antwoordsysteem’ op persconferenties voor waarbij er direct antwoord komt op een gestelde vraag en indien nog een vervolgvraag. Ze schrijven dat dit ook het ook geval was tijdens de gezamenlijke persconferentie van president Santokhi en de Nederlandse premier, Mark Rutte.
Het Media Collectief vraagt ook om een minder prominente rol voor de MC tijdens persconferenties. “De ceremoniemeester heeft als rol/taak de persconferentie in goede banen te leiden en het is niet zijn of haar taak om voor u, de vicepresident en of voor de ministers te antwoorden. De MC dient niet inhoudelijk deel te nemen aan de informatie-uitwisseling tussen regering en pers”, stellen de journalisten.
Ze vinden het ook wenselijk dat de Communicatiedienst Suriname (CDS) en het Directoraat Volkscommunicatie gefuseerd worden zodat de pers voor informatie bij een centraal punt terecht kan.
Journalisten willen een andere inrichting van de persconferenties van de regering. Foto: Suriname Herald
De journalisten stellen dat er tal van zaken zijn die misgaan. Ze willen hierin verbetering zien en hebben aanbevelingen gedaan aan de president zodat persconferenties in het vervolg beter kunnen verlopen.
“Wij van de media willen een goede samenwerking met de regering en wensen op een efficiënte en transparante manier informatie te verkrijgen. Omdat er voor ons als onafhankelijke journalisten en mediahuizen een onwenselijke dan wel onwerkbare situatie is ontstaan zijn we bij elkaar gekomen en hebben wij gezamenlijk deze brief opgesteld.”
De journalisten zien graag dat hun verbeterpunten ingewilligd worden met als doel dat er een betere en transparantere communicatie met de president c.q. regering komt om zo het volk van Suriname objectief te informeren.
Later vandaag wordt een kopie van de protestbrief overhandigd aan vicepresident Ronnie Brunswijk en assembleevoorzitter Marinus Bee.