Johan Albert Talloway (87) Suriname 15-7-2021

Almere 18 juli 2021
Psalm 23

De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren.Hij verkwikt mijn ziel; Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om Zijns Naams wil.Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders; Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende.Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens; en ik zal in het huis des HEEREN blijven in lengte van dagen.

Zeer  verdrietig maar dankbaar voor zijn leven, geven wij te kennen dat op donderdag  15 juli in de leeftijd van 87 jaar van ons is heengegaan, onze gerespecteerde en waardevolle vader,  grootvader en overgrootvader, 

Johan Albert Talloway
geboren Suriname 4-8-1933overleden Suriname 15-7-2021

Het afscheid en de uitvaartdienst worden nader bekend gemaakt. 

Namens de diepbedroefde familie 
De kinderen: 
Edward en gezin in Nederland
Glenn in Nederland
Lucien en gezin in Nederland
Lydia en gezin in Suriname 
Conchita en gezin in Nederland 
Lilian en gezin in Nederland 
Marciano in Suriname 
Roche in Suriname 
Overige kleinkinderen en achterkleinkinderen

In verband met de covid-19 situatie wenst de familie geen bezoek aan huis te ontvangen. Dat geldt zowel voor als na het afscheid en de uitvaartdienst. Dank voor uw begrip. 

Namens de nabestaanden:Familie Talloway, Waterval en Malbons

………… (Beri)

Lees verder

Bron: Beri.nl