Jogi: VHP moet lijnfuncties GBB invullen; achterban boos

President Chan Santokhi heeft zich niks aangetrokken van de brief van de 20-leden tellende fractie van de VHP die in mei in een brief kenbaar had gemaakt geen voorstander te zijn van vervanging van minister Diana Pokie (Grondbeleid en Bosbeheer/GBB). Assembleelid Mahinder Jogi om een reactie gevraagd, zegt aan dat bijkans 50 jaar de VHP niks te zeggen heeft over grondbeleid. De belangen van partijgenoten worden totaal niet behartigd. Hoewel de president gezegd heeft dat geen enkel ministerie eigendom is van een politieke partij, blijkt in de praktijk dat wel het geval te zijn.

Jogi zegt dat daarom in de brief is aangegeven “Wanneer u onverwijld toch zou mogen besluiten de minister in casu te vervangen, vraagt de VHP-fractie u dwingend deze opengevallen vacature te doen invullen met een voordracht uit de VHP”. Hij merkt op dat in een gesprek de president, die ook voorzitter is van de oranjepartij, heeft aangegeven dat bij de formatiegesprekken het beheer over Grondbeleid en Bosbeheer al toegezegd was aan Ronnie Brunswijk, voorzitter van de ABOP. Op grond hiervan kon Santokhi niet meer terugkomen op de toezegging. Jogi merkt op dat toen ook afgesproken was dat de directeur op het ministerie ingevuld zou worden door de VHP. Dit is echter niet gebeurd.

“De achterban  van de VHP is heel ontevreden. Wij hebben de president en wij hebben 20 zetels in De Nationale Assemblee. Toch kunnen we bijna niets doen voor onze achterban”, zegt Jogi. Hij erkent dat de president heel hard werkt om de crisis te lijf te gaan en het land te redden, “maar anderen zijn bezig zichzelf en hun eigen partij uit de crisis te halen”.

Jogi merkt op dat in Marowijne bijvoorbeeld straten worden geasfalteerd en verschillende zaken worden aangepakt, maar de weg nabij Coronie naar Nickerie kan niet worden aangepakt. Dit, terwijl Nickerie de VHP vier zetels heeft opgeleverd. Jogi heeft van ruim duizend mensen in Saramacca inventarisatie gemaakt van grondbeschikkingen die in orde gemaakt moeten worden. Tot nu toe is geen enkele rondgekomen. In het Agrarisch Kredietfonds zou zelfs SRD 60 miljoen gestopt worden, maar er gebeurt niks. Het lukt niet om mensen die het dringend nodig hebben te voorzien van een dokterskaart. Ook aan busvergunning kan de achterban niet geholpen worden, somt Jogi op.

Wat Jogi betreft moet de VHP de lijnfuncties invullen op het ministerie. Naast directeurschap van GBB, moeten de onderdirecteuren Domeinen en Grondzaken ingevuld worden door de VHP. Die afspraken zijn volgens de volksvertegenwoordiger ook gemaakt bij de formatie.

………… (Star)


Lees verder

Bron: .com