Jogi: “Minister OW niet functioneel”

Het probleem van de wateroverlast in het district Saramacca is nu buiten proporties. Landbouwgebieden liggen nog steeds onderwater. Er is een aanvang gemaakt met het opschonen van lozingen, maar dat is niet voldoende. De situatie heeft een bredere aanpak nodig, zegt VHP-assembleelid Mahinder Jogi van Saramacca.
Samen met ressorts- (rr) en disctrictsraadsleden (dr) van Saramacca heeft de parlementariër een werkplan gemaakt waarin specifiek is opgenomen welke voorzieningen in de verschillende ressorten getroffen moeten worden. Deze zaken zijn besproken met de minister van Openbare Werken, Riad Nurmohamed.
“In een vroeg stadium heb ik aangegeven dat de waterkerende dam, die loopt van Monkshoop tot kilometer 32, van de koloniale tijd is. De dam is ingezakt en moet opgehoopt worden. Er moet een dam daar komen van 15 meter breed, twee metershoog, rekening houdend met de stijging van de zeespiegel. Als je die bescherming kan bieden, heb je heel wat opgelost,” geeft de parlementariër aan.
Project WereldbankEr is een project van US$ 35 miljoen van de Wereldbank voor gebieden die als gevolg van klimaatverandering worden bedreigd. Het voornoemde gebied is een van die gebieden, zegt Jogi.
Volgens Jogi zou vanuit die pot de financiering gedaan kunnen worden. Ook het uitbaggeren van het Saramaccakanaal, dat ook in het project is van de Wereldbank, zou een oplossing kunnen bieden. “Als je baggert heb je ook de mogelijkheid gecreëerd voor ontwatering. We moeten gaan kijken naar kunstmatig water uitmalen. Er moeten twee grote pompgemalen geplaatst worden. Eén richting de Surinamerivier en één richting de Saramaccarivier om het water te kunnen beheren. Met mijn kleine boerenverstand observeer ik die dingen,” zegt Jogi.
Minister niet functioneelDe politicus geeft aan dat er weinig activiteiten plaatsvinden vanuit het ministerie van Openbare Werken. Soms krijgt hij het gevoel alsof de minister niet weet wat hij moet doen. “Je kan een geweldige technische achtergrond hebben, maar de kennis moet je functioneel maken en dat ontbreekt bij de minister. Je moet de zaak kunnen managen,” zegt Jogi klagend.
Hij is van mening dat de minister heel wat had kunnen voorkomen door vroegtijdig zaken aan te pakken en de juiste mensen te betrekken. “Je moet niet iedereen als een vijand zien of iemand die wil dwarsbomen”.
Jogi is van plan om maandag tijdens de openbare vergadering in De Nationale Assemblee (DNA) al deze zaken aan te kaarten. “Ik ga me sterk maken in het parlement voor het beheersen van het overtollige water. Ik neem aan dat we dit te wijten hebben aan de klimaatsveranderingen en dat we dit in de toekomst vaker gaan moeten voorkomen. We moeten niet alleen kijken naar opschoningen van lozingen, maar we moeten verder gaan kijken hoe we met pompsystemen het overtollige water in verschillende gebieden weg moeten krijgen,” meent Jogi.
Jerrel Harderwijk

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald