Jogi: ‘Hooghart zoekt spijkers op laag water’

Ronald Hooghart, voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), heeft in een brief gericht aan de president en de vicepresident, gesteld, dat het bestuur niet op de hoogte is van de handelingen, die gepleegd zouden zijn bij de ontheffing van de directeur van de Stichting Staatsziekenfonds, Ricky Kromodihardjo, de directeur van de Surinaamse Postspaarbank, Ginmardo Kromosoeto en de directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken, Dennis Menso. Ook vindt het bestuur dat er scenario’s worden ingezet door de regering om bepaalde burgers buitenspel te houden, met name landsdienaren. Volgens de CLO en haar voorzitter, zouden instituten in place moeten zijn, die eerst aangesproken en of geïnformeerd moesten worden, alvorens men overgaat tot het plegen van zulke handelingen.
VHP-parlementariër Mahinder Jogi om een reactie gevraagd, zegt dat voordat de regering de beslissing neemt om mensen uit hun functie te halen of  door te laten werken, er eerst een aantal zaken onder de loep worden genomen.
“Dat heeft Bouterse toch ook gedaan na zijn aantreden. Mensen die hij niet vond passen in zijn te volgen regeerbeleid heeft hij toch laten gaan”, benadrukt Jogi. Hij vindt dat Hooghart spijkers op laag water zoekt. “Als meneer Hooghart vindt dat het niet correct is, dat mensen zomaar worden ontslagen, dan moet hij samen met deze mensen naar de rechter stappen”, aldus Jogi.
“De regering treft maatregelen tegen personen die het daglicht schuwen binnen een instituut”, merkt Jogi op. Hij zegt verder, dat indien zaken die niet door de beugel kunnen en toch hebben plaatsgevonden tijdens de vorige regering, de regering Santokhi corrigerend moet blijven optreden. “Straks gaat meneer Hooghart ook zeggen, Bouterse te laten werken op het Kabinet”, voegt hij eraan toe. Volgens Jogi is het niet verstandig, mensen te laten blijven fungeren, die voor nog meer sabotage zullen zorgen. “Wat niet gangbaar is, moet gecorrigeerd worden. De kwaliteit van onze benoemingen moet er zijn, vooral in landsbelang. Maar ook dit gedrag om op het laatste moment mensen te benoemen, is gewoon onkan”, zegt Jogi.
Volgens Jogi zullen alle benoemingen en contracten individueel beoordeeld worden op hun rechtmatigheid, en als het noodzakelijk blijkt, zullen ze aangevochten worden. De nieuwe regering heeft al aangegeven, dat men erop mag rekenen, dat bepaalde besluiten teruggedraaid zullen worden. “Ze passen niet in ons bestel en ons denken over integer en transparant bestuur”, aldus Jogi.
Intussen heeft de CLO in het schrijven gericht aan president Chandrikapersad Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk gevraagd, al deze en andere zaken een positievere wending te geven.
The post Jogi: ‘Hooghart zoekt spijkers op laag water’ appeared first on DE WEST. ………… (De West)

Lees verder

Bron: De West Suriname