Jintie: “Trekken naar het binnenland groot gevaar voor gezondheid”

De afgelopen periode, vooral tijdens de lockdown van het weekend, trekken opmerkelijk grote groepen van personen naar het binnenland. Mensen zoeken naar allerlei manieren om de lockdownperiode te overbruggen. Het bezoeken van oorden langs de rivier te Boven-Suriname en familie in de verschillende dorpen, lijkt tegenwoordig voor velen een geweldige optie.
Echter kan zo’n ontwikkeling een groot gevaar vormen voor de volksgezondheid. Herman Jintie, directeur van de Medische Zending, waarschuwt voor deze ontwikkeling. “De mensen die naar het binnenland trekken kunnen COVID met zich meenemen, maar kunnen ook het virus krijgen van bewoners in het binnenland,” zegt Jintie.
Alarmerende situatie binnenlandHij wijst op de alarmerende situatie in het binnenland. Community spreading is aan de orde van dag. Grote activiteiten zoals dedeoso’s en begrafenissen, vinden plaats zonder dat de COVID-19-regels in acht worden genomen, geeft de directeur aan.
Er is nu een traject ingezet waarbij gesproken wordt met het traditioneel gezag om na te gaan hoe deze activiteiten veilig gedaan kunnen worden. “Het is niet makkelijk om verandering te brengen in iets dat jaren op een bepaalde manier wordt gedaan. We moeten respect hebben voor de traditie van de binnenlandbewoners en tegelijkertijd kijken hoe op een veilige manier bepaalde activiteiten voortgang kunnen vinden,” legt Jintie uit.
Er is een toename van het aantal positieve gevallen in het binnenland. Het Boven-Surinamegebied telt al drie COVID-19-doden. Er zijn personen die het virus niet serieus nemen en nog altijd steunen op de traditionele geneeskunde. “Wij proberen door middel van voorlichting de mensen duidelijk te maken hoe gevaarlijk de ziekte is en dat COVID-19 niet discrimineert. Iedereen kan die krijgen,” benadrukt de directeur.
Jintie doet een beroep op de mensen die in groten getale trekken naar het binnenland om dat even na te laten. “Het kan zeer gevaarlijk zijn voor je gezondheid,” zegt hij.
Jerrel Harderwijk

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald