‘Je hebt niets aan een wet die in de praktijk niet gaat werken’

06/04/2021 05:54 –

Patricia Meulenhof (l) werd in oktober 2019 door Edgar Dikan, de toenmalige minister van RO, erbij gehaald om de ontwerpwet Collectieve Rechten Inheemse en Tribale Volken te becommentarieren. Anderhalf jaar later, met nu een nieuwe regering, zegt ze dat de wet niet voldoet. : NII  
PARAMARIBO – De conceptwet Grondenrechten die precies een jaar geleden is ingediend bij De Nationale Assemblee is teruggenomen om opnieuw bekeken te worden. Het wetsvoorstel moet na goedkeuring zorgen voor een structurele oplossing van het grondenrechtenvraagstuk van de inheemsen en tribale volken. Maar volgens Patricia Meulenhof, voorzitter van de commissie Grondenrechten die in november is geïnstalleerd door de president, kan de wet in haar huidige vorm meer problemen geven dan oplossingen brengen. “We hebben het concept bestudeerd en zijn tot de conclusie gekomen dat deze wet technisch niet goed in elkaar zit. Er moet ook gesleuteld worden aan de inhoud”, verklaart Meulenhof tegenover de Ware Tijd.
Het originele concept is indertijd na consultatie met belanghebbende groepen geformuleerd door het Managementteam Grondenrechten der Inheemsen en Tribale volken in Suriname onder leiding van Wensley Misiedjan. Meulenhof zegt dat de commissie intussen de Anton de Kom universiteit om assistentie door de Juridische faculteit heeft gevraagd. “We gaan ook (andere) ter zake deskundigen raadplegen zoals wetgevingsjuristen en experts op het gebied van bestuursrecht. Er moet een zodanige wet komen waarmee daad- werkelijk het vraagstuk van grondenrechten kan worden opgelost.”
De commissie voorzitter wijst erop dat in het bestaande concept onvoldoende rekening is gehouden met geldende wetten. “De vraag is hoe zorg je ervoor dat er een synchronisatie plaatsvindt.” Ze onderstreept dat het bestaande concept niet voldoet aan de minimale vereisten van een wet zoals omschreven in de Wet regelgevingtechnieken. Een ander mankement is dat met dit concept alles in één wet is geregeld.
Meulenhof is voorstander van een raamwet omdat er bij de grondenrechtenkwestie van de Inheemsen en de tribalen meerdere rechten ter sprake komen. “Het gaat niet alleen om rechten op de grond maar ook om andere zaken die dit mogelijk maken. Het moet duidelijk zijn wat de rechten en plichten van deze groepen zijn.” Veel zaken zijn nog niet uitgediscussieerd. “Je kan niet alles in één keer regelen maar je moet gefaseerd werken. We moeten dus beginnen met een raamwet en daarna komen de aanverwante regelingen.”
Meulenhof is ervan overtuigd dat indien het concept in zijn huidige vorm zou zijn behandeld door het parlement er ongetwijfeld problemen zouden ontstaan, zoals is gebeurd met de wet Bescherming woongebieden. Ze zegt dat het traditioneel gezag inderdaad goedkeuring heeft gegeven, maar dat heeft gedaan omdat het niet op de hoogte is van de technische mankementen die later voor problemen kunnen zorgen. “Het traditioneel gezag wordt belast met politionele taken en verplichtingen terwijl het niet getraind is om criminelen op te pakken. En als het gezag niet voldoet aan die verplichtingen, wat dan?” vraagt ze zich af.
De klachten vanuit de inheemse- en marrongroepen over het lang uitblijven van de wet zijn voor haar begrijpelijk, maar ze belooft dat het niet lang meer zal duren. Aangezien dit een totaal nieuw rechtssysteem zal worden, komt de commissie binnenkort met voldoende voorlichting, omdat vooral bij de inheemsen en marrons de bewustwording goed opgang moet komen. “Men moet bijvoorbeeld weten dat het een collectief en geen individueel recht is. Dus die eenheid zal er ook moeten zijn. Het is een recht dat je niet kan verkopen of verhuren. Al deze zaken moeten we goed uitleggen aan de mensen.”
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname