James Henri Mac Donald (96) Paramaribo 22-12-2020

Amsterdam 29 december 2020
Tot U, HERE, hef ik mijn ziel op; mijn God, op U vertrouw ik; laat mij niet beschaamd worden, laten mijn vijanden niet over mij juichen.
Hij werd geboren op 7 januari 1924 te Coronie en bereikte de leeftijd van 96 jaar en was de lopende encyclopedie van de familie en nestor.
Hij is onderwijzer geweest op diverse scholen en laatschelijk op het Christelijk Pedagogisch Instituut (CPI). Onder andere ook op het AMS. En ook organist in verschillende kerken.

James Henri Mac Donald
geboren Coronie 7-1-1924overleden Paramaribo 22-12-2020
Begraafplaats/crematoriumAlgemeen Crematorium Dr. Sophie RedmondstraatParamaribo

Waka Bun Oom Henry James Mac Donald. Dinsdag dansen we respectvol met mijn oudoom Henry bij de Dr. Sophie Redmondstraat, voor de crematie van zijn lichaam. De religieuze dienst zal bij Mariusrust zijn. Daarna komt de processie langs de Rust en Vredekerk en de Alphonsiuskerk. We gaan dan door naar zijn woning bij Freemangron (Anton de Komstraat waar hij bijna 70 jaar woonde). De congregatie gaat dan door naar Grun Jari (NPS Centre) voordat we het crematorium aan de Redmondstraat gaan.

Namens de nabestaanden:De kinderen van Wijlen Rudolph, klein- en achterkleinkinderen Mac Donald

………… (Beri)

Lees verder

Bron: Beri.nl