Jaarlijks US$ 300 miljoen voor goederenimport

De lokale productie voldoet slechts in een derde deel van de behoefte van Suriname. Twee derde deel van de behoefte wordt geïmporteerd en dit deel is goed voor US$ 300 miljoen per jaar. Dit hield minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) het parlement, gisteren, voor tijdens de behandeling van de ontwerpwet houdende regels voor de oprichting van een Nationaal Instituut voor Voedselveiligheid (Wet SNIV 2020).
Als Suriname zou gaan van twee derde naar een derde wat betreft invulling van de behoefte door lokale productie betekent dit een besparing van US$ 150 miljoen op jaarbasis, legde Sewdien uit. De inkomsten uit de export van agrarische producten te weten vis, groente, fruit bedragen nog geen US$ 100 miljoen.
De minister gaf verder aan dat de overheid de exporteurs ondersteunt met al de bestaande diensten zodat ze kunnen voldoen aan de eisen van de buitenlandse markt. Echter vindt hij dat de lokale markt niet onderschat moet worden. De lokale markt bestaat uit iets meer dan een half miljoen inwoners, merkte de bewindsman op.
Sewdien haalde aan dat er land nodig is om te produceren. Er zijn veel producenten die willen beginnen met de landbouw, echter kunnen ze heel moeilijk aan een stuk land komen. De minister zei dat aan de andere kant een fenomeen te zien is van personen die grote lappen grond hebben en die vermoedelijk willen verkavelen en of verder verkopen.
“Suriname is het enige land in de wereld waar je land nog gratis kan krijgen,” zei de LVV-minister. Personen die de juiste contacten hebben, doen het en hebben het gedaan. De minister vroeg het college ondersteuning om te praten over dit vraagstuk, waar er zal worden gekeken hoe met dit probleem om te gaan. Het ‘regelen’ van grond zorgt voor stagnatie van de ontwikkeling, is de bewindsman van oordeel.
De LVV-minister gaf aan dat wanneer er gesproken wordt over het verhogen van de productiesector, dan moet men ook durven praten over de vele lappen grond die bebost zijn en niets mee wordt gedaan, terwijl die aan personen is toegewezen.
Vishmohanie Thomas

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald