Iwan Rasoelbaks officieel president Hof van Justitie

Iwan Rasoelbaks is gisteren na ruim zes jaar gediend te hebben als waarnemend president van het Hof van Justitie, officieel benoemd tot president van het Hof. President Chandrikapersad Santokhi zei in zijn toespraak, dat de beëdiging een unanieme voordracht is geweest van de vergadering van het Hof van Justitie. De president zei dat het aan de regering niet voorbij is gegaan, dat Rasoelbaks een ware transformatie op poten heeft gezet binnen het functioneren van de rechtspraak en de rechtelijke organisatie. De president noemde onder andere het versterken van de interne organisatie en het functioneren van de rechtspraak, het vergroten van de toegankelijkheid van de rechtspraak, het opzetten van een website en jurisprudentie databank en de opzet van een nieuw gebouw voor strafrechtzaken.
Volgens Santokhi kan er worden gezegd dat Rasoelbaks een belangrijke en wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan de rechtspraak en de rechterlijke organisatie in ons land. “U gaat recht door zee als het gaat om aanpak van zaken.” De president deelde ook mee, dat de regering kennis heeft genomen van de verdere plannen van het Hof van Justitie onder leiding van Rasoelbaks.
De regering zal daarom ook haar ondersteuning bieden bij onder andere de verdere automatisering binnen de rechtspraak, het vergroten van de capaciteit en snelheid van de afdoening van procedures en het bevorderen van deskundigheid en competenties binnen de rechterlijke macht. De president zei dat Rasoelbaks als hoeder van de waardigheid van het ambt der rechters van het Hof, een bijzondere verantwoordelijkheid heeft ten opzichte van zijn collega-leden van het Hof.
Naast de beëdiging van Rasoelbaks, zijn ook elf rechters benoemd tot leden en plaatsvervangende leden van het Hof van Justitie. De president zei dat de zittende magistratuur bevoegd is om het gedrag van burgers, rechtspersonen en de overheid aan wet en recht te toetsen en binnen wet en recht consequenties te verbinden aan die toetsing, indien die gerechtvaardigd is. De president riep iedere burger, maar ook alle organen en instituten op, hun werkzaamheden binnen wet en recht uit te voeren. Met de aanvulling van het korps van vervolgingsambtenaren wordt de rechtsstaat verder versterkt. De president riep de rechters op niet op te treden in eigen naam, maar in naam van het ambt. Hij noemde het een zeer verantwoordelijke taak, waarbij verwacht wordt dat zij steeds voor ogen houden dat een officier van justitie recht doet en dat de wet daartoe een middel is. “Met de grote corruptiezaken, grensoverschrijdende criminaliteit en witwassen, is het belangrijk dat je als officier je blijft scholen, zodat je steeds een stapje voor bent. Jullie krijgen ook de gelegenheid om je zowel op nationaal als internationaal niveau verder te scholen, zodat ons rechtsstaat bewaakt kan blijven”, aldus de president.
-door Priscilla Kia-
 
The post Iwan Rasoelbaks officieel president Hof van Justitie appeared first on DE WEST. ………… (De West)

Lees verder

Bron: De West Suriname