IWAN HUMPHREY GULLIT (91) Amsterdam 19-4-2023

Amsterdam 22 mei 2023
ONZE LIEFHEBBENDE EN ZORGZAME VADER

IWAN HUMPHREY GULLITgeboren Paramaribo 2-5-1931 overleden Amsterdam 19-4-2023

Papie

Aan de nagelaten,

Was echtgenoot van Elsamarie Gullit-Pickering, wijlen groot en overgrootvader. In leven was hij onderwijzer in de districten in Suriname. In Nederland was hij tot aan pensioen maatschappelijkwerker bij het rijk.

 Er is niets dat voorgoed verdwijnt als men de herrinering bewaart.

De uitvaart van Papie is op:
Woensdag 24 mei 2023 10:30
Crematorium de Nieuwe Ooster begraafplaats
Kruislaan 126 1097 GA Amsterdam

Gelegenheid tot afscheid tot na de kerkdienst. Daarna zal er een kort samenzijn met de familie.

Namens de nabestaanden:
Zoon Jerry Gullit en schoondochter Gilda de Bies
Dochter Charita Gullit en schoonzoon Robby Gooding
Kleindochter Majesta Kalkwarf en Sowendley Reina
Achterkleinkinderen Querina , Noëlle, Yaheal, Jesaja Kalkwarf
Zus Herta en broer Johan Gullit
Famillie Pickering
.