IS HOEFDRAAD SPOOKAMBTENAAR?

Gillmore Hoefdraad wordt, zoals bekend, onder meer verdacht van oplichting, verduistering en het overtreden van de Anti-corruptiewet. Al geruime tijd is de Surinaamse justitie op zoek naar Hoefdraad. Niet zomaar is tegen de ex- minister van Financiën enkele weken geleden, een Interpol opsporing aangevraagd door de Anti-Corruptie Unit, namens de procureur-generaal mr. R. Baidjnath-Panday. Volgens juristen is Hoefdraad formeel verdachte en dat opent de deur naar een hele reeks aan meer uitgebreide dwangmiddelen en onderzoeksmiddelen.
Onlangs werd in De Nationale Assemblee de vraag gesteld, of de ex-minister nog zijn salaris ontvangt vanwege de overheid. Keerpunt vindt deze vraag terecht, gezien de man al geruime tijd spoorloos is. Wij wilden weten, of Hoefdraad nu ook behoort tot de groep spookambtenaren, die gewoon salaris en privileges ontvangt, terwijl hij wordt aangemerkt als verdachte.
Gelukkig is in deze zaak duidelijkheid gekomen en heeft de minister van BiZa, de zaak inmiddels opgehelderd en gezegd, dat het salaris van de ex-minister is stopgezet door president Santokhi. Nu vraagt Keerpunt zich af, of er niet meer opsporingswerkzaamheden verricht moeten worden en nog meer maatregelen getroffen om deze man te vinden, die zich duidelijk schuldig heeft gemaakt aan criminele handelingen.
De ex-minister wordt verdacht van overtreding van de Bankwet, overtreding van de Wet Money Laundring, ambtsverduistering en oplichting. Het Openbaar Ministerie heeft zoals bekend, de strafbare feiten vastgelegd, waarvan Hoefdraad wordt beschuldigd.
De strafbare feiten zijn gepleegd in zijn ambt als minister van Financiën. Dan hebben we het nog niet een uitgebreid gehad over de jaarverslagen van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), die hij bewust niet heeft laten publiceren. Onlangs is het jaarverslag van 2015 onthuld en het accountantsbureau BDO Assurance N.V., heeft zich tot nog toe, onthouden van enig oordeel over het jaarverslag. Precies bij deze oordeelonthouding wisten wij al, dat er zich zaken hebben voorgedaan die niet door de beugel konden.
In de controleverklaring zegt de accountant, dat vijftien werknemers van de Bank sinds medio augustus 2015, geen werkzaamheden meer voor de Bank hebben verricht, maar voor het ministerie van Financiën. Deze personen kwamen per 31 december 2015 nog op de salarislijst van de Bank voor.
De Bank heeft in de aangegeven periode aan betrokkenen, de primaire en secundaire beloning en overige personeelskosten zoals van toepassing bij de Bank, onverminderd uitbetaald en hun rechten gehandhaafd. Verder heeft volgens de jaarrekening van 2015, de CBvS SRD 3,5 miljard te vorderen op de Staat, ruim 60 procent van het balanstotaal. In de tabel op pagina 73 van het jaarverslag is duidelijk te zien, dat de CBvS het verlies over 2015 doodleuk als vordering op de Staat opneemt, in plaats van het af te boeken van het eigen vermogen. De Bank licht toe, dat er sprake was van een patstelling, omdat de Bankwet niet voorziet in de verwerking van een verlies boven het saldo van het reservefonds. De CBvS leed in 2015 een groot verlies, heeft een negatief eigen vermogen en is technisch failliet. Dit alles is gebeurd onder toezicht en medeweten van Hoefdraad.
The post IS HOEFDRAAD SPOOKAMBTENAAR? appeared first on DE WEST. ………… (De West)

Lees verder

Bron: De West Suriname