IOL behoudt naam; minister ziet af van naamswijziging

Het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) behoudt zijn naam in het transformatieproces. Robert Peneux, directeur van het IOL, zegt in gesprek met Suriname Herald dat de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC), Marie Levens, afziet van de naamswijziging van IOL naar de Academische Lerarenopleiding (ALO). Het IOL is bezig een omschakeling te maken naar een bachelor- en masterstructuur (BaMa).
Na het afronden van de opleiding zal iemand die afgestudeerd is van het IOL een bachelor en of masters in educatie titel krijgen. Peneux zegt dat er gewerkt is aan wetgeving met betrekking tot de instroom vereiste voor het instituut. Momenteel wordt gewerkt aan het afbouwen van de oude MO-A structuur. “We zijn al begonnen met de bacheloropleiding,” zegt de IOL-directeur.
Peneux legt verder uit dat het IOL, dat al pakweg 50 jaar bestaat, nu formeel is erkend door het MinOWC als een hbo-opleiding. Een nieuwe dimensie is toegevoegd aan het IOL. Er worden twee varianten aangeboden te weten de leraren- en de beroepenvariant. Binnen de beroepenvariant is het de bedoeling dat er wordt gewerkt aan de ondersteunende functies, die binnen de schoolorganisatie noodzakelijk zijn.
Het gaat om functies als schoolmaatschappelijk werkers, waarbij nu aan de wettelijke grondslag is gewerkt. Het betreft ook functies als curriculum ontwikkelaar en logistiek manager. Peneux geeft aan dat het IOL binnenkort de opleidingen daartoe zal aanbieden. Het instituut zal eveneens starten met de opleiding Tolk Vertaler. Er is hiervoor gekozen, omdat het IOL al een aantal talen aanbiedt zoals Nederlands, Engels en Spaans. De bedoeling is om ook Frans en Portugees te introduceren.
Met deze opleiding wordt gestreefd bevoegde tolken af te leveren. Peneux voegde meteen eraan toe, dat het huidige aantal tolken bevoegd is en beschikt over een MO-B diploma. Nu zullen er specifiek binnen deze opleiding specialisaties worden ingebouwd zoals vertalingen in het recht, op technisch- en medisch gebied. Hiermee zal er een differentiatie zijn op het gebied van tolk vertaling.
Peneux zegt dat nu wordt uitgezocht als deze opleiding een twee- of driejarige opleiding wordt en als het wel of geen bacheloropleiding wordt.
Vishmohanie Thomas

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald