Inwoners Wageningen helpen elkaar

26/05/2021 16:08

-
Aidy Pinas-Agodeba


 

PARAMARIBO –
Terwijl districtssecretaris Lydia Kago praat klinkt de verbazing door in haar stem. Ze zegt de huidige situatie in het voormalig welvarend rijstdorp Wageningen in Nickerie voor het eerst in de vijftien jaar dat ze er woont, mee te maken. Ze heeft wel van anderen gehoord dat tientallen jaren geleden het gebied ook al op deze manier was ondergelopen.

Dat Wageningen blank is komen te staan komt onder andere omdat
de Nickerierivier buiten haar oevers is getreden en de dam breuken
vertoonde. De oorzaak daarvan ligt in de regenbuien die nu al bijna
drie weken aanhouden. De breuken zijn intussen al goed aangepakt.
Maar als gevolg van het overtollige water moesten vijf gezinnen
worden geëvacueerd. “De woonsituatie van deze mensen was niet meer
veilig. Sommige senioren hebben hun intrek moeten nemen bij
familie”, vertelt Kago aan de Ware Tijd. Het Burger
Informatiecentrum Nickerie schreef maandag dat de gezinnen worden
opgevangen op de plaatselijke openbare school.

Taartie is één van de mensen die opvang biedt. Zij en haar man
zijn al boven de zestig jaar, maar nog sterk genoeg om een iets
oudere seniorenburger ondersteuning te bieden. “Haar huis is
helemaal onder water en het is gevaarlijk. Ze loopt met een
rollator. Zo iemand kun je niet alleen laten.” Taartie is blij dat
ze er kan zijn voor haar medemens. Het benedendeel van haar huis is
ook onder water en enkele goederen hebben waterschade opgelopen. Ze
is wel bang voor ongedierte zoals slangen. Boven is alles in
orde.

De overheid heeft vier pompen ingezet om het water weg te
krijgen. “We werken met man en macht”, zegt Kago. Zij en haar team
zijn voortdurend bezig de situatie zo beheersbaar mogelijk te
houden. Kago maakt zich vooral zorgen om de gezondheid van de
inwoners. De door het water veroorzaakte onhygiënische situatie is
een goede voedingsbodem voor onder meer diarree. Het waterpeil
daalt, langzaam en daar is ze blij om. Ze houdt toch haar hart vast
omdat de regen hen kan verrassen.

De wateroverlast is vooral voor kinderen niet prettig omdat ze
binnen moeten blijven. Eén van hen, G-Nellyo (13), vindt het niet
alleen vervelend, maar ook stressvol, omdat hij zich door de
Covid-19-maatregelen al beperkt voelt. “Het is niet prettig om de
hele dag binnen te zijn.” Tv-kijken en gamen doet hij graag, maar
de drang naar fysieke activiteit wordt groter. Hij hoopt daarom dat
het water snel wegtrekt, zodat hij met zijn broer kan
voetballen.

De districtssecretaris is de mensen die niet alleen begrip tonen
voor andermans ellende, maar ook bijdragen om het leed te
verzachten erkentelijk. Vrijwilligers van het Surinaams Rode Kruis
zetten hun kennis en vaardigheden in. Het Nationaal
Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing heeft al poolshoogte
genomen in het gebied en heeft enkele gezinnen een voedingspakket
aangeboden.

Ook medewerkers van het ministerie van LVV hebben zich
georiënteerd. De wateroverlast treft namelijk niet alleen woningen
en gebouwen, maar ook land- en tuinbouwers krijgen klappen.
LVV-minister Parmanand Sewdien heeft tijdens de
regeringspersconferentie van maandag gezegd dat het departement de
agrariërs zal ondersteunen. Dit geldt niet alleen voor Wageningen.
Het ministerie zal via zijn districtsafdelingen bekendmaken hoe het
zal helpen.


 
Tweet 

Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname