‘Investeringen Deens waterstofbedrijf leveren Suriname geen risico op’

30/03/2021 08:02 – Euritha Tjan A Way

Minister Armand Achaibersing verzekert: “Het kost ons namelijk geen rode cent.”  
PARAMARIBO – De regering is niet over één nacht ijs gegaan bij het sluiten van een overeenkomst met de Deense Hybrid Power Systems Group (HPSG). Het bedrijf is door een strenge due diligence-controleprocedure gegaan die is uitgevoerd door de Foreing Direct Investment-unit van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samen- werking (Bibis). “Daarbij hebben ze alle documentatie ingeleverd om ons te overtuigen dat ze hun zaken op orde hebben”, meldt minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning aan de Ware Tijd.
Het bedrijf diende zich vorig jaar oktober al via diasporamensen aan om met de regering te praten over het projectplan. Wie van de diaspora kan de bewindsman niet prijsgeven vanwege de Non Disclosure Agreement (NDA) die over en weer is getekend. “Zo gaat het normaal ook bij grote deals in de zakenwereld. Dat weet ik heel goed van mijn vorige baan als CEO bij Assuria.”
Tijdens de duediligencefase heeft HPSG ook kunnen aantonen dat zij lopende financiële afspraken heeft met een investeringsbank in Duitsland. “Ook met die mensen heb ik gesprekken gevoerd”, zegt Achaibersing. Naast de controle op juistheid van de documenten bij de FDI-unit van Bibis is het project ook geanalyseerd door verschillende technische deskundigen van Suriname. “Omdat het project ook van invloed zal zijn op de EBS hebben ook binnen dat bedrijf deskundigen het project beoordeeld. Daarnaast milieudeskundigen, kortom een team van acht mensen die allemaal erbij betrokken werden. Allemaal waren ze het erover eens dat het project kans van slagen heeft in Suriname. We hebben geen milieueffectenstudie gedaan, maar wel een korte analyse om te zien wat de voordelen en nadelen kunnen zijn van het project”, legt Achaibersing uit.
HPSG zal door wind en zon te gebruiken energie opwekken om uit water in Commewijne waterstof, industriële zuurstof en schoon water te produceren. Volgens de minister zal Suriname van die energie die opgewekt wordt 100 megawatt afnemen. “En we hebben een boeteclausule in het contract met HPSG dat we dat goedkoper zullen mogen afnemen dan stroom van de EBS ons nu kost. We hebben zelfs afgesproken dat als dit allemaal slaagt personeel van de EBS dat mogelijk overbodig wordt in de plant van HPSG tewerk gesteld kan worden.”
Door het afnemen van 100 megawatt stroom zou het aantal generatoren dat energie moet opwekken voor landelijk gebruik veel minder worden en dus ook het personeel. “Dat zou ons als land al een heel stuk groener moeten maken.” De rest van de geplande opwekcapaciteit van 719 megawatt zal mogelijk geëxporteerd kunnen worden naar Kourou in Frans-Guyana waar er in de toekomst behoefte zou zijn aan extra energie door bouwwerkzaamheden aan de raketbasis.
Ook is het van belang dat Suriname naar de toekomst kijkt van energie en de voordelen van een groen label voor het land. “Ja, we hebben aardolie gevonden en we gaan het verkopen, maar de wereld praat in termen van groene, schone energie. Fossiele brandstof is van het verleden. Als dit project slaagt, kunnen we in de wereld bekend worden als één van de groenste landen. Dat is wat ons op de wereldkaart zal zetten, want er zijn bedrijven zat die uitkijken naar landen met een groen imago om mee in zee te gaan. Het vijzelt de reputatie van die bedrijven ook op”, legt Achaibersing uit. “Daarnaast heb ik ook gedacht in risico’s. Welke lopen wij als land als het project niet slaagt? En het enige waar we op konden komen was dat mensen gaan zeggen: ‘zie je, het werkt niet’. Maar meer dan dat is er niet. Het kost ons namelijk geen rode cent. Dus wat als het wel slaagt?”
De minister verwacht dat er snel zichtbare vooruitgang geboekt zal worden in de uitvoering van dit project. “De eigenaren van plantage Breedevoort waar het complex komt te staan hebben al extra land aangekocht om het project en de ontsluiting te realiseren. Alles moet er over twee jaar staan.”
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname