Interpol bevestigt verzoek Suriname voor plaatsing Hoefdraad op internationale opsporingslijst

De kwestie van de ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, zal naar zeggen van president Chan Santokhi een issue zijn totdat hij verantwoording heeft afgelegd bij het gerecht. Vooruitlopend daarop zegt Santokhi dat de regering doet wat moet. Eerder waren er issues dat hij in Suriname gezien zou zijn. Er is toen een nationale opsporing uitgegaan, maar er is nog steeds geen informatie over zijn verblijfplaats.
De waarnemend procureur-generaal (pg), Garcia Paragsingh, heeft de president laten weten dat er een hernieuwd verzoek met aanvullende informatie is gestuurd naar Interpol. “Wij hebben de bevestiging gehad dat het verzoek binnen is.” Dit houdt in signalering, aanhouding en uitlevering, aldus Santokhi.
“We weten nog niet wat het zal opleveren als de informatie de wereld ingaat. Laat eenieder meewerken. Als het nationaal niet lukt gaan we internationaal. Wij vragen de ondersteuning van de wereldgemeenschap. Zodra er een nationale opsporing komt dan zegt de procureur-generaal dat aan eenieder wordt gevraagd om met informatie te komen.”
Ook verwijst de president naar de inlichtingen- en veiligheidsdiensten die met hun netwerken meer informatie verzamelen. Als Hoefdraad wordt gesignaleerd in het buitenland, zoals het enkele weken geleden het geval was, dan zijn het de minister van Buitenlandse Zaken en de pg die direct ingrijpen. De pg gaat dat na bij justitiële- en interpolstructuren.
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in februari een gevangenisstraf van twaalf jaar geëist tegen Hoefdraad, met onmiddellijke gevangenneming. Ook is er een boete van SRD 500.000 geëist.
Hoefdraad zou zich schuldig hebben gemaakt aan overtreding van de Anticorruptiewet, overtreding van de Bankwet, overtreding van de Wet money laundring, ambtsverduistering en oplichting.
Naomi Hoever

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald