Internationale organisaties eisen op orde hebben overheidsfinanciën

Het op orde hebben van de eigen overheidsfinanciën is een vereiste van internationale organisaties. De regering-Santokhi is in de afgelopen drie maanden hierin geslaagd. Zo zijn de lonen, salarissen, pensioenen, AOV en andere essentiële diensten betaald zonder te lenen, maar uit de middelen die de staat ontvangt. Dit is voor het eerst sinds 2012 weer gebeurd.
Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking hoopt dat er goed begrip is in de samenleving hoe enorm belangrijk dit is. “Dat je zonder te lenen tegemoetkomt aan de behoeften en verplichtingen in de samenleving,” zei de bewindsman.
Hij sprak over de eerste stap naar goed herstel van de binnenlandse financiering. Tijdens een op vrijdag 30 oktober 2020 gehouden persconferentie noemde de bewindsman het ‘geen eenvoudige stap’. De minister ging samen met collega Armand Achaibersing van Financiën en Planning in op de huidige financiële uitdaging en de economische vooruitzichten, dit met als focus het beheersbaar maken van schulden en schuldverplichtingen van de republiek Suriname.
Voorafgaand aan deze persconferentie hebben de bewindslieden via Zoom een presentatie gegeven aan internationale crediteuren ten aanzien van verstrekte leningen en garanties aan Suriname. De bewindslieden noemen het op orde brengen van de binnenlandse financiering het eerste traject naar herstel. Hiernaast moet ook worden gekeken naar de buitenlandse schulden, zowel de bilaterale als de commerciële en multilaterale. In het traject tot herschikking van die schulden is het Franse internationaal financieel adviesbureau Lazard aangetrokken als adviseur van de staat.
Volgens minister Ramdin is in de afgelopen drie maanden bij een aantal mogendheden wereldwijd zwaar gewerkt aan het creëren van een stukje begrip voor Suriname en de situatie waarin het land zich bevindt voor wat betreft de financieel economische situatie. Hij noemt in dit geval Nederland, de Verenigde Staten, Frankrijk, Argentinië, Brazilië, China en India en enkele landen in de regio.
Het is belangrijk dat de genoemde landen weten op welke wijze Suriname zijn schuldherziening wil realiseren. In het traject naar het IMF wordt er gewerkt op technisch- en beleidsniveau. Verder is er over de situatie in Suriname met succes geprobeerd steun te krijgen van de verschillende vertegenwoordigers.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald