Internationale Archiefweek niet onopgemerkt voorbij

Het Nationaal Archief Suriname (NAS) laat de International Archives Week niet ongemerkt voorbijgaan.  Vandaag, om 14:00u, organiseert het NAS een webinar om de resultaten van het crowdsourcing project ‘Vind Jezelf Vind Su’ te presenteren aan het publiek. In november 2020 is dit project gelanceerd, waarbij toen tientallen vrijwilligers zich hebben opgegeven om via het softwareprogramma Transkribus (free trial versie) het archief van het commissariaat van de Inlandse bevolking te transcriberen en redigeren. Tijdens de webinar zal het resultaat worden geanalyseerd door een historica. Het publiek kan zich voor deelname nog aanmelden via vjvspublieksproject@gmail.com. In 2007 heeft de International Council on Archives (ICA) in een algemene ledenvergadering besloten om 9 juni te kiezen als Internationale Archievendag. Sedert enkele jaren hebben leden ervoor gekozen om een hele week aandacht te besteden aan archieven. Het thema is dit jaar ‘Empowering Archives; Inclusivity, Collaboration and Accountability.’ De nadruk wordt gelegd op de rol en het belang van archieven voor de gemeenschap en de wijze waarop de gemeenschap betrokken kan worden in het zichtbaar maken van de archieven. De archiefprofessionals verklaren dat het een wereldwijde uitdaging is voor archivarissen om steeds beleidsmakers erop te wijzen dat archieven van belang zijn voor een transparant bestuur en om verantwoording te kunnen afleggen aan het publiek. Het Nationaal Archief Suriname (NAS) heeft sedert de uitbraak van de pandemie zijn projecten op een heel laag pitje moeten uitvoeren door onder andere de maatregelen afgekondigd door de overheid. Het NAS geeft aan dat de toegang tot internet een groot struikelblok is om van huis uit te werken; vele archiefmedewerkers beschikken niet over optimale toegang tot internetfaciliteiten. Zo is het project ‘Het opstellen van selectielijsten ten behoeve van de overheidsorganen, voorlopig ‘on hold’ gezet.   Tijdens de reguliere inspectiebezoeken die het NAS-team heeft afgelegd aan enkele ministeries en districtscommissariaten is gebleken dat het deskundig kader veelal niet meer op de DIV- afdelingen werkzaam is, of dat er nieuwe afdelingshoofden zijn benoemd. Ook zijn archiefruimten ontruimd en de archieven op gangen geplaatst. Deze ontstane situatie is zeer alarmerend voor het totaal archiefbeheer in Suriname, schrijft de voorlichting van Binnenlandse Zaken (Biza) in een persbericht. De nationale archivaris, Rita Tjien Fooh zal binnenkort met Biza overleg plegen over de situatie en voorstellen aandragen om de continuïteit te kunnen waarborgen van het archiefbeheer bij de overheidsorganen. Er bestaat een plan voor het bouwen van een archiefdepot voor het bewaren van de archieven die nog berusten bij de overheidsorganen. Tjien Fooh geeft aan dat zij via donoren hoopt dit plan binnen 1 tot 2 jaar uit te voeren. …………


Lees verder