Interdepartementale commissie voor kustbescherming en oceaanbeheer geïnstalleerd

Minister Silvano Tjong Ahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) installeerde op vrijdag 26 maart 2021 een interdepartementale commissie voor de kustbescherming en oceaanbeheer van Suriname. Rekening houdend met komende investeringen in het land moet Suriname daarop voorbereid zijn. De investeringen zullen vooral met de zee te maken hebben, lichtte Tjong Ahin toe. Vanwege het multidisciplinair karakter van het beleid met betrekking tot de kustbescherming en oceaanbeheer is besloten om een interdepartementale commissie in het leven te roepen. Momenteel is de participatie beperkt gehouden tot overheidsinstanties. De minister zei echter dat het maken van beleid niet is beperkt tot overheidsinstanties. De commissie zal adviseren ten aanzien van het beleid voor de kustbescherming en oceaanbeheer. De commissieleden zijn vanuit verschillende overheidsinstanties voorgedragen.
Tjong Ahin zei te verwachten dat het werk op een professionele manier zal geschieden. De minister noemde als belangrijk punt een nationale strategie en actieplan voor kustbescherming en oceaanbeheer. “Het is belangrijk dat we meer duidelijkheid verkrijgen waar we naar toe willen gaan met onze kust en oceaanbeheer.” Hij noemde de Wet Kustbescherming, die het ministerie wil indienen, en wees op de hoge prioriteit hiervan. De minister noemde de kust een van de meest fragiele gedeelten van het land. “Onze kustvlakte wordt gezien als een van de meest kwetsbare gebieden van de wereld met betrekking tot zeespiegelstijging en climate change. Naast de ligging speelt ook een rol dat het grootste deel van de bevolking woont en werkt langs het kustgebied.” Een duurzaam beleid op het gebied van kustbescherming is daarom van groot belang. De commissie staat onder leiding van Rathna Kewal van het ministerie van ROM. Verder zijn vertegenwoordigd Zojindra Arjune, onderdirecteur Visserijbeheer bij het directoraat Visserij van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Ryan Fung A Loi, hoofd Juridische Zaken Maritieme Autoriteit Suriname, Pamela Podrono, beleidsmedewerker ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer, Gonda Asadang van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, Vanessa Teti namens het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbestrijding (NCCR) en Saskia Chote, hoofd beleidsmedewerker bij Openbaar Groen van het Ministerie Openbare Werken.

Dit delen:

Vind ik leuk:
Like Laden…

………… (DB Sur)

Lees verder

Bron: Dagblad Suriname