Instituut voor verkeershandhaving voorlopig geparkeerd

13/09/2021 08:06

-

Tot en met 11 september zijn er al 59 verkeersdoden gevallen en in de eerste zes maanden van dit jaar 1.562 verkeersslachtoffers genoteerd.
: Anthony Janki
 

PARAMARIBO –
“Het aantal doden in het verkeer in veel meer dan bij andere criminaliteitsvormen zoals afrekeningen en (huiselijk)geweld. De verkeerscriminaliteit in Suriname blijft de politie ernstig zorgen baren”, zegt korpschef Roberto Prade. Hij steekt zijn bezorgdheid hierover niet onder stoelen of banken en wil daarom dat een apart instituut de verkeerssurveillance en ordehandhaving op zich neemt. Dit instituut zou er al moeten zijn, maar problemen waarop de overheid is gestuit hebben ertoe geleid dat het is aangehouden, verklaart hij in gesprek met de Ware Tijd.

Helmut Gezius, voorzitter van het Korps Suriname
Verkeersvrijwilligers herinnert er aan dat er vorig jaar 2.971
verkeersslachtoffers zijn geteld, van wie er 76 zijn overleden. Tot
en met 11 september dit jaar zijn er al 59 verkeersdoden. Voor de
eerste zes maanden van dit jaar zijn al 1.562 verkeersslachtoffers
genoteerd. Prade noemt deze cijfers meer dan reden om het roer
drastisch om te gooien. “Wij doen er daarom alles aan om met
oplossingen te komen, maar uiteindelijk hebben we als politie
groenlicht nodig van het beleid.”

Zonder er doekjes om te winden wijst de korpschef erop dat de
politie veel zichtbaarder zou moeten zijn op de weg, maar dit kan
niet, gezien de onderbezetting. Het wachten is op toelating van de
meer dan driehonderd mensen die hebben gesolliciteerd voor de
nieuwe lichting. “Uit deze groep willen we een aantal selecteren om
zich specifiek te richten op het verkeer.” Door tot nog toe
onduidelijke redenen is deze lichting aangehouden door de
regering.

Een apart instituut zou volgens de kopschef “een mooi model zijn
om de druk bij de politie te verlichten”. Hij zegt in het
buitenland gezien te hebben dat dit systeem heel goed werkt, zij
het dat daar een andere cultuur en discipline heersen. “Maar onder
de gegeven omstandigheden in Suriname lijkt het mij een beetje
lastig.”

Hij wil niet teveel in details treden maar zegt wel dat de kans
groot is dat het verkeerd gaat wanneer burgers eenmaal zijn
opgeleid tot verkeersagent. “Er zijn enkele aspecten die spelen en
dat zijn geen zaken die we mogen onderschatten. Het zal jammer zijn
als we beginnen om binnen de kortste keren de handdoek in de ring
te gooien omdat mensen zich niet houden aan wat is
afgesproken.”

Als voorbeeld noemt Prade de poging van de overheid enkele jaren
geleden om politieagenten binnen te halen die alleen waren opgeleid
om te surveilleren. Dit project was bedoeld als preventie. “De
opleiding is toen van een jaar teruggebracht naar een halfjaar. Dus
de mensen waren niet bevoegd om op het bureau te werken. Van
surveillance is er echter bitter weinig gekomen. De mensen zijn
allemaal op een politiestation beland met alle consequenties van
dien, omdat ze niet waren opgeleid om ressortmedewerker te
worden.”

Volgens hem is dat één van de redenen waarom er nu twijfels
bestaan om mensen speciaal voor het verkeer toe te laten. “Wanneer
de mensen eenmaal binnen zijn kun je moeilijk iets tegen hen
beginnen wanneer ze met een attest komen dat ze niet meer lang in
de zon mogen staan. Dan ga je die persoon op een andere manier
moeten accommoderen.” Met anderen zoekt de koprschef een model dat
een beetje “meer zekerheid biedt”. Tot dan zal de ordening van het
verkeer moeten geschieden door de politie zelf.


 
Tweet 

Gerelateerde artikelen