Inningsproces Belastingdienst moet efficiënter

Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning vindt dat het inningsproces bij de Belastingdienst efficiënter moet worden gemaakt, zodat de staat meer inkomsten kan genereren. Dit zei de bewindsman gisteren bij zijn bezoek aan het Directoraat der Belastingen.
De bewindsman heeft tijdens de ontmoeting kennisgemaakt met het personeel en notitie genomen van de omstandigheden waaronder de werkzaamheden verricht moeten worden. Vanuit de leiding van het ministerie zal worden nagegaan op welke wijze het directoraat getransformeerd kan worden naar een moderne dienst.
Minister Achaibersing vindt dat de Belastingdienst te weinig als macro-economisch instrument wordt ingezet om het macro-economisch leven te beïnvloeden. Dat zal in de toekomst wel moeten gebeuren.
De directie heeft reeds de opdracht gehad om de dienst te transformeren, wat inhoudt dat er aan alle aspecten, zowel de kwalitatieve als kwantitatieve, gewerkt wordt. Dit zodat het doel om te kunnen praten van een moderne Belastingdienst wordt bereikt.
Met directie en management is afgesproken dat de medewerkers de tools krijgen aangereikt om, ondanks de gebrekkige middelen, hun werk naar behoren te kunnen doen.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald