Inhumane behandeling COVID-besmette arrestanten leidde mogelijk tot ontsnapping

Enkele familieleden van de 25 besmette arrestanten, die waren ingesloten bij politiepost Keizerstraat, trekken aan de bel. Volgens hen moet de ontsnapping van de dertien besmette arrestanten in de onmenselijke behandeling gezocht worden die zij hebben gehad van de politie.
De politie kwam vanochtend tot de ontdekking dat een aantal arrestanten is gevlucht. Enkele weken geleden zijn deze gevangenen ook al opstand gekomen over de onmenselijke behandeling die ze kregen. Toen waren zij nog ondergebracht in het cellenhuis van het bureau Nieuwe Haven.
Op de Zoom-persconferentie van 30 mei antwoordde minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid op vragen van Suriname Herald dat er bij het bieden van medische zorg aan COVID-besmette personen geen onderscheid wordt gemaakt tussen gevangenen en andere personen. “Wij kijken naar de medische situatie. Als een gevangene moet worden opgenomen voor medische zorg, gebeurt dat ook”, zei Ramadhin toen. Echter, zeggen familieleden dat hiervan niets te merken is.
Naar Suriname Herald verneemt hebben de ontvluchtte personen zich schuldig gemaakt aan moord, doodslag en diefstal middels geweld, maar ze waren nog niet gevonnist.
Familieleden van de arrestanten maken zich ernstig zorgen over de gezondheidstoestand van hun naasten die op dit moment met het COVID-19-virus besmet zijn en in detentie zitten aan de Keizerstraat.
Naar verluidt zijn daar besmette arrestanten ondergebracht van verschillende cellenhuizen. “Niemand kijkt naar de besmette gevangenen om. Er gaan geen doktors naar het cellenhuis en ze krijgen geen medicatie toegediend. Het eten wordt toegeschoven. Familieleden mogen geen bezoek brengen of spullen afgeven”, luidt de noodkreet van een familielid.
De naasten spreken van een uitzichtloze situatie als het aankomt op genezing en bescherming van de arrestanten. Zicht op een vonnis is er niet, want de rechtszittingen zijn vanwege de COVID-situatie in Suriname uitgesteld. Een familielid vraagt als de advocaten van deze verdachten kunnen pleiten voor voorlopige invrijheidstelling.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald