Inheemse organisaties vinden regering laks

20/04/2021 17:21

-
Gilliamo Orban


 

PARAMARIBO –
De Surinaamse regering heeft structureel niet voldaan aan haar mensenrechtenverplichtingen tegenover Surinames inheemse volkeren. Dat is de conclusie van een ingezonden rapport van de Stichting Mulokot, Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (Vids) en Cultural Survival aan de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. Het rapport is opgesteld naar aanleiding van de Universal Periodic Review (UPR) van Suriname, die gepland staat voor november 2021, zegt Jupta Itoewaki, voorzitter van de Stichting Mulokot.

Zij wijst erop dat tijdens de vorige UPR-cyclus in 2016 Suriname
de aanbevelingen van verschillende landen steunde. Die waren
gericht op het verbeteren van de situatie van inheemse volkeren en
het waarborgen van hun rechten, onder meer door hun rechten op het
behoud van inheems land, inheemse cultuur en hulpbronnen te
respecteren, en door maatregelen te versterken om gelijkheid te
waarborgen op het gebied van gezondheid, onderwijs en huisvesting.
De regering heeft volgens Itoewaki op deze punten echter geen
vooruitgang geboekt.

“Het wordt tijd dat de regering van Suriname voldoet aan de
verwachtingen die ze al jaren hebben gewekt met betrekking tot hun
zogenaamde ambities om de situatie van haar inheemse burgers te
verbeteren, bijvoorbeeld door eindelijk te voldoen aan de
verplichtingen die zijn opgelegd door het Inter-Amerikaans
Mensenrechtenhof”, zegt Itoewaki.

Zij geeft aan dat ondanks de verschillende uitspraken van het
Inter-Amerikaans Mensenrechtenhof, waarin land, hulpbronnen en
gerelateerde rechten worden gehandhaafd, de inheemse volkeren nog
steeds elke vorm van wettelijke erkenning van hun landrechten of
enige vorm van eigendomszekerheid ontberen. Hoewel verschillende
landen, gesteund door Suriname, aanbevelingen hebben gewijd aan de
broodnodige naleving van deze uitspraken in eerdere UPR-cyclus, is
de status quo niet veranderd. “Het gebrek aan wettelijke erkenning
en bescherming leidt tot een steeds toenemende vernietiging van
inheemse gebieden, voornamelijk door de winning van mineralen en
andere natuurlijke hulpbronnen, waardoor een verscheidenheid aan
mensenrechtenschendingen wordt veroorzaakt”, benadrukt de
voorzitter van Mulokot.

In hun rapport roepen Stichting Mulokot, VIDS en Cultural
Survival de Verenigde Naties en haar lidstaten op om er bij de
Surinaamse regering op aan te dringen aanbevelingen en besluiten
aan te nemen die kunnen worden gehandhaafd, om de voortdurende
schending van de mensenrechten van inheemse volkeren in Suriname te
voorkomen.


 
Tweet 

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname