INGEZONDEN: Heroverweging van de Baggerfee voor export: Een Stap naar Duurzaam Ondernemerschap in Suriname

AmCham Suriname, de Amerikaanse Kamer van Koophandel in Suriname, zet zich onder andere in om duurzaam ondernemerschap in Suriname te bevorderen. Tijdens een recentelijk breakfast event zijn diverse belangrijke kwesties besproken, waarbij één van de opvallende uitkomsten de heroverweging van de hoogte van de baggerfee voor export betrof. Momenteel wordt er een baggerfee gehanteerd voor bijvoorbeeld de export van steenslag van Suriname naar Guyana. Deze situatie heeft echter enkele nadelige gevolgen, waarbij zowel de overheid als de infrastructuur in het gedrang komen.

Om de baggerfee te ontwijken, wordt de steenslag (20.000+ ton op maandbasis) via de oost-west verbinding getransporteerd naar Nickerie, van waaruit het alsnog geëxporteerd wordt. Dit heeft echter als gevolg dat de infrastructuur die oorspronkelijk berekend was op een bepaald aantal bewegingen, nu versneld gerehabiliteerd zal moeten worden. De toegenomen truckbewegingen leiden tot extra kosten voor de overheid, terwijl zij geen inkomsten ontvangt uit de baggerfee op deze exporten.

Deze situatie benadrukt de urgentie voor verbetering. Als AmCham Suriname streven wij ernaar om een positieve bijdrage te leveren aan het verbeteren van dit proces, met speciale aandacht voor milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG). Wij willen graag de aandacht vestigen op de volgende aspecten die bijdragen aan duurzaam ondernemerschap in Suriname:

Heroverweging van de baggerfee: Het is essentieel dat de overheid de baggerfee voor export heroverweegt. Een zorgvuldige evaluatie van de kosten en voordelen moet plaatsvinden om een eerlijke en evenwichtige regeling te creëren die zowel het milieu als het economisch welzijn van Suriname tengoede komt.

Bevordering van duurzaam transport: Het stimuleren van duurzaam transport, zoals het gebruik van vrachtwagens met een lage uitstoot of het bevorderen van alternatieve transportmethoden zoals het vervoer via waterwegen, kan helpen de impact van de toegenomen truckbewegingen te verminderen ende infrastructuur te ontlasten.

Infrastructuurontwikkeling: Het versneld rehabiliteren en aanpassen van de infrastructuur om de toenemende truckbewegingen op te vangen, is van cruciaal belang. Dit vereist een gecoördineerde inspanning tussen de overheid, bedrijven en andere belanghebbenden om ervoor te zorgen dat de infrastructuur duurzaam en efficiënt wordt ontwikkeld.

Samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven: Het is van groot belang dat de overheid en het bedrijfsleven nauw samenwerken om duurzaam ondernemerschap te bevorderen. Door gezamenlijke inspanningen kunnen beleidsmaatregelen worden ontwikkeld die zowel economische groei als milieubescherming bevorderen. Het faciliteren en stimuleren van een Industrie Park bijvoorbeeld.
Als AmCham Suriname zijn wij vastberaden om ons steentje bij te dragen aan de verbetering van duurzaam ondernemerschap in Suriname. We zullen actief samenwerken met relevante stakeholders, waaronder de overheid, lokale bedrijven en internationale partners, om de heroverweging van de baggerfee en andere kwesties aan te pakken die bijdragen aan duurzame ontwikkeling.

Het is onze overtuiging dat door het bevorderen van duurzaam ondernemerschap, Suriname niet alleen economisch zal groeien, maar ook zal bijdragen aan een gezonde leefomgeving en een welvarende toekomst voor de komende generaties.Samen kunnen we werken aan een duurzaam Suriname waarin ondernemerschap en het milieu hand in hand gaan. Laten we deze uitdagingen omzetten in kansen en samen streven naar een welvarende en duurzame toekomst voor ons land.

AmCham SurinameDimitri LemmerSecretaris

..