INGEZONDEN: Fiscale middelen voor nationale ontwikkeling

05/04/2021 14:03

 
PARAMARIBO – Het is nu de hoogste tijd dat er een maatschappelijk breed debat wordt gevoerd omtrent de kanalisering van fiscale middelen ten behoeve van de nationale ontwikkeling dwars door alle lagen en segmenten van de Surinaamse samenleving. Het is publiek geheim dat de minder bedeelden uit de Surinaamse maatschappij er maar slecht bij varen bij de bestedingen van de staatsmiddelen.
Het zijn steeds weer de politieke machthebbers aan het bewind die in een achterkamer de prioriteiten vaststellen aan welke ontwikkelingsactiviteiten de fiscale middelen besteed moeten worden. Daaraan kunnen we in veel gevallen het predicaat nationale ontwikkeling niet koppelen. Als dat wel het geval was zouden we vandaag de dag niet zo een scheve verhouding hebben in de rurale en urbane ontwikkeling van Suriname hebben.
Zelfs binnen de urbane ontwikkeling constateren we enorm veel discrepanties. Dat bevestigt nogmaals het mismanagement van de overheid met betrekking tot de aanwending van de fiscale middelen. Dus nu is de tijd er echt rijp voor om hierover als samenleving te brainstormen en er deugdelijk en structureel beleid op los te laten. Dezelfde samenleving die er in vele gevallen ervoor heeft gezorgd dat er geografisch een bepaalde achterstand in ontwikkeling is gecreëerd moet er weer voor zorgen dat deze deviatie wordt geëlimineerd en omgezet gaat tot een gunstige situatie.
Opgemerkt dient te worden dat bepaalde regionale gebieden bewust zijn achtergehouden, terwijl er bij andere erdoor de jaren heen het beseft niet in voldoende mate aanwezig was om genoeg ijver aan de dag leggen om progressie te maken in de levensomstandigheden. Als vastgesteld is dat de scholing en educatie een belemmering vormen voor individuen om te werken aan hun welvaart, dan zal er van overheidswege significant daarin geïnvesteerd moeten worden.
De overheid moet zich ervan bewust zijn dat het deel van de samenleving met een ontwikkeligsachterstand op termijn zwaarder gaat leunen op het budget, dan wanneer er werk van wordt gemaakt dat deze mensen een betere toekomst hebben. Interventie vanuit de staat met fiscale middelen in verbetering van de positie van de minderdraagkrachtigen kan dus juist leiden tot budgettaire versterking van dezelfde overheid, want deze elementen zullen na verloop van tijd in staat zijn om een positieve bijdragen te leveren aan de nationale economie en daardoor andere macro-economische indicatoren als bruto nationaal product, productie, werkgelegenheid et cetera beïnvloeden.
Dit is juist wat we nu als samenleving nodig hebben om onze belabberde economie weer op spoor te krijgen. Het is dus absoluut niet veel gevraagd wanneer erop gewezen wordt dat de overheid al haar instituten moet inzetten, om in belang van een gezonde en evenwichtige verhouding in de samenleving, ervoor te zorgen dat ontwikkelingsachterstanden worden weggewerkt.
Ettiré Patra
  Tweet
 

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname