INGEZONDEN: Echte Diváli is geen feest van slechts één dag

14/11/2020 16:08

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.  
Diváli wordt ieder jaar wereldwijd, met name door mensen van Indiase komaf, op de 21ste dag na Navratri gevierd. Dit festival is er één van diepe spirituele betekenis, waarbij het licht centraal staat en de overwinning op de duisternis wordt herdacht.Typisch is, dat voorafgaand aan de dag waarop de lichtjes aangestoken worden, huizen worden schoongemaakt, omdat anders – volgens de overlevering – Lakshmí de godin van rijkdom en voorspoed, niet zal kunnen binnenkomen.
De grote schoonmaak en het aanschaffen van nieuwe kleren en keukengerei, staan symbolisch voor het proces van reinigen, de verschoning en zuivering binnen in onszelf. Want dat wat ervaren wordt als pijn, verdriet en lijden heeft onzuiverheid als basis. De diepere wortels daarvan liggen verankerd in de vijf ondeugden: arrogantie, wellust, boosheid, hebzucht en gehechtheid. Door het materieel of lichaams bewustzijn maakt de menselijke zielkeuzes, die door de ondeugden worden ingegeven of aangestuurd en verliest daardoorhet vermogen tot expressie van haar innerlijke schoonheid van deugden en kwaliteiten…. het licht verliest haar helderheid.
Met Diváli wordt het licht aangestoken en de schoonheid van een krans van lichtjes (deepmala) is te bewonderen. Nadat eerste een grote Diya is aangestoken, worden ramen, opritten, deuren en nog veel meer plaatsen binnen en buitenshuis, voorzien van kleinere brandende diyás, kaarsen of andersoortige lampjes. Verlichting creëert een bijzondere sfeer en wordt vaak gezien als expressie van feestvreugde.
Eigenlijk gaat het hierbij om het innerlijke licht van de ziel, de helderheid die ontstaat door spirituele ontwaking, waardoor de innerlijke schoonheid opnieuw tot expressie kan komen. Zoals gezegd wordt: “De duisternis van onwetendheid wordt verdreven”. Het verdiepen van het inzicht dat we als spirituele wezens van oorsprong puur zijn, vredevol, liefdevol en krachtig, brengt de innerlijke vrijheid, blijheid en het geluk terug. De verbinding en relatie met de Allerhoogste, de krachtcentralevan de hoogste zuivere energie, wordt iets natuurlijks. Deze liefdevolle herinnering aan en de connectie met het Grote Licht dient als olie in de lamp, waardoor het licht aangestoken kan blijven. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen wordthet pad weer verlicht.

Lakshmí
Het hoogste doel in het leven van menig mens is een deugdelijk leven te leiden, waar rijkdom en voorspoed overvloedig aanwezig zijn. Niemand voelt zich prettig bij schaarste en gebrek! De beleving of ervaring hiervan drijft mensen vaak tot wanhoop, waardoor negatieve handelingen aangestuurd door de vijf ondeugden worden verricht. Hebben diefstal, berovingen, corruptie etc. niet hun oorsprong in het diepe verlangen naar geluk uit materiële rijkdom?Deugdzaamheid daarentegen wordt hoog geëerd, getuige de aanbidding van de devís en devtas,verheven menselijke wezens met goddelijke deugden. Ook de geschiedenis zit vol verhalen overheiligen, helden en heldinnen, die vanwege de één of andere deugd geprezen worden.
LakshmíMaa (laksh = weelde) wordt herinnerd en aanbeden als de godin van rijkdom, voorspoed, materiële weelde en tevredenheid. Zij wordt altijd afgebeeld als schenker die zegent, zittend of staande in een lotus, het symbool van zuiverheid. Want zij zal alleen haar intrede kunnen doen nadat het verschoningsproces is afgerond. Want daar waar deugd is, heeft ondeugd geen plek; omgekeerd ook niet. Het zuiveringsproces van de ziel kan alleen plaatsvinden door herinnering aan de Ene Vaderofteweldoor een actieve connectie met Hem. Het in acht nemen van bepaalde levensprincipes of een bepaalde leefstijl erop na houden, ondersteunt dit.
Een lamp met een hoge wattage of een LED lamp, geeft veellicht als het verbonden is met het elektriciteitsnet of een generator, maar pas als het wordt aangedaan. Net zo kan het licht van de ziel pas weer schijnen, als er een accurate verbinding is met de Krachtcentrale, God. De basis hiervoor is het ontwaken van het spiritueel bewustzijn:”Ik ben van oorsprong een spiritueel wezen, zuivere energie. Als een onzichtbaar helder lichtpunt geef ik levenskracht aan dit lichaam samengesteld uit vijf elementen. Mijn diepste relatie is met de Allerhoogste, eensubtiele uitwisseling van pure liefde. Ik ben van oorsprong een prachtig en uniek wezen ennet zo is ieder ander dat ook”. Deze gedachten over onszelf halen het beste omhoog, niet alleen in onszelf maar ook in de ander. Zij hebben daarnaast effect op ons denken en de manier van omgaan met de omgeving en de natuur.
Zelfrespect wordt de basis voor onderling respect en deugdzaamheid wordt de norm, omdat de ziel … ………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname