Ingezonden| De Covid-19-situatie in Suriname

– Met de eerste positief geteste persoon in maart 2020 deed SARS-CoV2 zijn intrede in Suriname.
De introductie heeft tot een zeer kortdurende uitbraak geleid, welke vrij snel onder controle werd gebracht. Vanaf rond midden april werden geen positieve gevallen meer gerapporteerd. Deze episode, hoewel kort en zeer mild verlopen, kan gezien worden als de eerste golf van de uitbraak van de COVID-19-infectie in Suriname.
Suriname werd in mei 2020 geconfronteerd met weer een episode van de COVID-19-uitbraak, die op gang kwam rond de verkiezingsperiode. Deze episode, de tweede golf, was veel intensiever, bereikte in korte tijd rond midden augustus een zeer hoge piek met het hoogste totaal aantal meldingen van 654 in de week van 10 augustus. Vanaf die week is er een dalende trend van meldingen per week merkbaar.
Gelet op de aantallen meldingen rond eind november 2020, kan gesteld worden dat de tweede golf drastisch aan het afnemen was. De tweede golf was vrijwel over; rond eind november zijn er zelfs dagen geweest waarbij er geen (nul) nieuwe gevallen werden gerapporteerd.
De onderstaande grafiek (grafiek 1) geeft een beeld van de stijgende trend van COVID-19-meldingen van mei – augustus 2020 en de dalende trend van meldingen vanaf eind augustus 2020.

Deze trend is ook zichtbaar in de onderstaande grafieken, waarbij grafiek 2 de trend aangeeft van de aantallen actieve COVID-19-gevallen in de periode 31 augustus tot en met 19 september en grafiek 3 de trend aangeeft van de aantallen positief geteste gevallen, geplaatst naast de aantallen personen die per dag herstelden in dezelfde periode.

Gelet op de recente stijgende trend van de meldingen en de aantallen actieve gevallen, lijkt het erop dat Suriname koerst in de richting van een derde episode, de derde golf.
Deze nieuwe opleving moet ons ernstig zorgen baren om verschillende redenen:
1. de gezondheid van de mensen, vooral voor kwetsbare groepen, in de gemeenschap wordt ernstig bedreigd;
2. er wordt wederom een enorme druk gelegd op zowel het gezondheidssysteem als de werkers binnen de gezondheidssector;
3. vanwege de urgentie betreffende de behandeling van COVID-19-patiënten zal de gemeenschap de reguliere gezondheidszorg nog langer moeten ontberen, met alle gevolgen van dien;
4. de diverse sectoren zoals transport, toerisme, horeca, handel en industrie en sport die middels protocollen (gedeeltelijk) geactiveerd zijn, worden met sluiting bedreigd;
5. terwijl onze economie zich aan het herstellen is, onder andere van de door de overheid ingestelde maatregelen ter beteugeling van de spreiding van het SARS-CoV2 zal de economie nog een zware klap te incasseren krijgen als er wederom COVID-19-gerelateerde verscherpte maatregelingen vanwege de overheid zullen worden ingesteld.
6. het onderwijs, welke enigszins een balans gevonden heeft betreffende de ingevoerde aanpassingen, zal wederom worden ontwricht.
Veel leerlingen / studenten zullen verstoken blijven van onderwijs, omdat ze niet beschikken over (betaalbaar) internet.
Gesteld kan worden dat de minister van Volksgezondheid, met behulp van de hem ten dienste staande werkarmen en instituten, zijn uiterste best doet om de COVID-19-uitbraak in Suriname te beteugelen.
Echter blijkt in de praktijk, in het dagelijks leven, onder andere het volgende:
• er wordt heel erg veel gefeest. Ondanks het feit dat er van overheidswege een duidelijk omschreven samenscholingsverbod is ingesteld, alsook een verbod op het houden van feesten, zien we dat deze niet wordt nageleefd: niet door de samenleving, maar ook niet door delen van de overheid. Huisfeesten, huwelijksfeesten en andere vormen van “gezellig samenzijn” , met live band/artiesten, zijn schering en inslag, waarbij de COVID-19-protocollen onvoldoende, en vaak niet, in acht worden genomen.
• in de bussen worden de COVID-19-protocollen niet nageleefd We zien heel veel passagiers zitten zonder mondkap op. Bij het betreden van de bussen wordt door passagiers aangegeven dat er geen ontsmettingsmiddel is en dat de stoelen ook niet regulier ontsmet worden.
• de supermarkten, winkels hebben over het algemeen wel markeringen en andere voorzorgsmaatregelen, maar het publiek houdt zich er vaak niet aan.
• Bij het vergaderen blijken wij het niet zo nauw te nemen met de meest basale voorzorgsmaatregelen: mondkap op en gepaste afstand bewaren.
Samenvattend kunnen we stellen dat het naleven van maatregelen in het kader van beteugelen van de verspreiding van SARS-CoV2 verbetering behoeft.
Derhalve doen wij onderstaand de volgende oplossingsgerichte voorstellen:
1. Doeltreffende communicatie met het volk. Het uiteindelijk doel is dat het volk wordt gestimuleerd om het gewenst gedrag te vertonen, zodat de verspreiding van het virus beteugeld wordt. Dat houdt in, dat de boodschap: – begrijpelijk moet zijn voor iedereen, – iedereen moet bereiken, – een positieve connotatie moet hebben.
2. Het interventiebeleid cq het ingrijpen moet nog meer worden afgestemd op de beschikbare epidemiologische data. Laat het motto van het beheersen van de uitbraak zijn “Go after the virus” / “Achter het virus aangaan” (niet het virus achterna lopen!). We gaan dus in de aanval!
3. Er moet holistisch beleid ontwikkeld worden … ………… (GFC)

Lees verder

Bron:- Suriname