IMF-PROGRAMMA BINNENKORT WEER OP RAILS

In mei 2023 bereikte Suriname een herstructureringsovereenkomst met de houders van zijn twee uitstaande Oppenheimer euro-obligaties, waarvan het verkrijgen van een overeenkomst met het IMF voor de volgende programmaherziening afhankelijk is. Ons land bevond zich in een moeilijke positie, met de in gebreke blijvende obligaties die tegen een hoog tarief kapitaliseerden, terwijl de wanbetaling een belemmering kon vormen voor de Final Investment Decission (FID), die hard nodig is om de olie-exploratie op gang te brengen en de economische groei te stimuleren. Naar keerpunt verneemt was de regering ook tijdens de herstructureringsovereenkomst met de Oppenheimer bondholders druk in gesprek met het IMF. Afgelopen week werd officieel bekend, dat de  Staff-Level Agreement (SLA) tussen Suriname en IMF is getekend. Hiermee is de volgende stap gezet richting IMF-board meeting eind juni voor de formele goedkeuring en voltooiing van deze review en daarmede kunnen wij ook de derde tranche van betaling verwachten. Dit is natuurlijk aan de ene kant goed nieuws en aan de andere kant ook weer een beetje zuur voor de kleine man, aangezien er wederom een aantal maatregelen zullen worden doorgevoerd, die weer voor wat harde klappen zullen zorgen. Binnen het IMF-programma zijn er dan wel een aantal aanpassingen overeengekomen om burgers zoveel als mogelijk te ontzien. De verhoging van de stroomprijs zal naar verluidt gefaseerd worden uitgevoerd. Er komt wel een overbruggingstarief met gratis afname tot een bepaald verbruik. Dit tarief wordt vrijgesteld van toekomstige verhogingen. Het geven van subsidie over het algemeen door de staat moet ook volgens het IMF-programma worden afgebouwd, en dat zal ook weer invloed hebben op de brandstofprijzen en bustarieven, met als gevolg verhogingen over de gehele linie. Doordat Suriname het IMF-programma weer op de rails krijgt, zal ook China nu eindelijk moeten inkomen met zijn lang beloofde garanties die helaas tot nu toe niet zijn verkregen. President Santokhi gaat binnenkort op staatsbezoek naar China en dat is dan het juiste moment om deze ‘garantiebrief’ op te halen. Suriname bevindt zich nog steeds in een moeilijke positie en de weg die voor ons ligt is best hobbelig. Wij zijn van mening, dat de actualisering van het IMF-programma een eerste indicatie zal geven van de haalbaarheid van de begrotingsaanpassing. Daarbij moet de regering China zover krijgen in de komende maanden om de financieringsgaranties en een daaropvolgende herstructureringsovereenkomst af te wikkelen. Dan moeten wij niet vergeten, dat de schuldbehandeling voor euro-obligaties zou kunnen resulteren in een zeer hoog exit rendement, wat de toegang tot de markt belemmert en leidt tot de noodzaak van latere herstructureringen.
The post IMF-PROGRAMMA BINNENKORT WEER OP RAILS ..