IMF-lening van US$ 690 miljoen stap dichterbij

De Club van Parijs geeft financiële garanties voor de IMF-lening van US$ 690 miljoen aan Suriname. Na een bijeenkomst op 2 september, speciaal gewijd aan Suriname, hebben de 22 landen die permanent lid zijn van de Club van Parijs, vandaag een persbericht uitgebracht “dat financieringsgaranties biedt ter ondersteuning van de IMF-goedkeuring van een lening van US$ 690 miljoen voor Suriname”.
De Club van Parijs bestaat uit een groep landen met als taak gecoördineerde en duurzame oplossingen te vinden voor landen met betalingsmoeilijkheden.
De delegatie van Suriname bestaande uit ministers Armand Achaibersing en Albert Ramdin, presenteerde tijdens de bijeenkomst de economische en financiële situatie van Suriname en het hervormingsprogramma dat zal worden ondersteund door een IMF-programma. De leden van de Paris Club erkenden de belangrijke inspanningen die de gehele Surinaamse gemeenschap levert om een betere toekomst voor het land op te bouwen.
De crediteuren van Suriname binnen de Club van Parijs zijn Frankrijk, Israël, Italië, Nederland en Zweden. Waarnemers op de bijeenkomst waren vertegenwoordigers van de regeringen van Oostenrijk, België, Brazilië, Canada, Denemarken, Finland, Duitsland, Ierland, Japan, Noorwegen, Republiek Korea, Russische Federatie, Spanje, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, alsmede vertegenwoordigers van het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbankgroep.
De ondersteuning van de Club van Parijs is belangrijk bij het herstructureren van de schulden van Suriname. China en India die ook belangrijke bilaterale crediteuren zijn, zijn geen lid van de Club van Parijs. Met deze wordt apart gesproken voor het verkrijgen van vergelijkbare financieringsgaranties.